Аслу тергев – варисликге

Маданиятны йылын белгилев Дагъыстанны гьар ватандашы учун бек таъсири бар агьвалат экенин де англамагъа тюшедир. Шо муратны гёз алгъа тутуп, прес-конференцияны барышында бу тармакъда чечилмей къалып турагъан масъалалар ва гележекде гёз алгъа тутулгъан ишлер гьакъда ачыкъдан лакъыр болду.

Маданият министр оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанны маданият политикасыны аслу ёругъу булан жыйылгъанланы таныш этди. Шонда эсгерилегени йимик, бу тармакъда ишлейген къуллукъчуланы якълавгъа, маданият ожакъланы материал-техника кюрчюсюн беклешдиривге аслу тергев бакъдырылажакъ. Ол Дагъыстанны бир-бир районларында Россияны халкъларыны мердешли маданият центрлары ачылажагъын ва шоланы проектлери гьазир экенин де ачыкъ этди.

Маданиятны йылын оьтгеривде итти токътагъан масъалаланы чечивю нечик болажагъы гьакъда мухбирлени янындан да кёп соравлар тувдурду. Шолагъа жаваплар къайтара туруп, З. Бутаева, Россияда маданиятны йылы белгилене болгъан сонг, Дагъыстанны маданият фондун толумлашдырывда маълумат къуралланы министерлик булан тыгъыс байлавлукъда ишлемеклигини уллу агьамияты барны айрыча эсгерди.

Суратда: прес-конференциядан гёрюнюш.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля