Асгер къуллукъгъа узатдылар

 

Бу йыл апрель айны 1-нден тутуп, 15-нчи июльгъа ерли асгер къуллукъгъа чакъырыв узатыла.  Шогъар байлавлу Оборона министерлигини янындан берилген буйрукъгъа гёре, ерлерде  савлугъу бар жагьиллени асгерге бакъдырмакъ учун бир гьавур иш юрюле.

Энни ДР-ни Къызылюрт шагьаргъа, Къызылюрт ва Хумторкъали районлагъа къарайгъан военный комиссариатында айрыча жанланыв юрюлдю. Рес­публиканы асгерге чакъы­рыв пунктуна 22 жагьил бакъдырылды.

Военный комиссар Шейхсайит Магьамматов бизин якълылар намуслу кюйде   къуллугъун кютегенин эсгерди, бизден асгер къуллукъгъа баргъанлар оьзлени яхшы ягъындан гёрсетгенден къайры да, алдына салынгъан борчланы оьр даражада яшавгъа чыгъарагъанын, бары да якъдан гьазирлиги барын мисаллар булан байлады.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты «ЮГ-СГЭМ» деген жамиятыны генеральный директору Гьажи Биярсланов не заманда да асгер къуллугъун кютме барагъан жагьиллер булан оьктем болагъанын айтды ва олар оьзгелер учун уьлгю болуп токътайгъанын гертиледи. Гьажини уланларыны бириси Жабрайыл — Москва шагьарда ерлешген Пачалыкъ университетни студенти. Энни ол академия отпуска да алып, къурдашы Магьаммат Салатгереев де булан Савутлу гючлерини сыдырасына Ватанны якъламакъ учун гёнгюллю кюйде къошулду.

Хумторкъали райондан асгерге чакъырылгъанланы арасында Къоркъмаскъала юртундан Алиасхап Гьажигишиев, Пахрутдин Зиявов, Абдулбасир Болатов, Динислам Дакъаев, Завур Токъаев, Абдулла Салаватов бар эди.

Къызылюрт районну Солтан Янгыюртундан Рус­лан Чопанов, Стальск юртундан Вали Валиев, Чонтавул юртундан Керим Агьматалиев оьзлени жагь кюйде тутагъаны гёрюнюп тура эди.

Къызылюрт шагьардан Алибек Абдуллаев да Янгы Солакъ посёлокдан Азамат Салаватов да бу тирет армиягъа чакъырылагъанланы сыдырасын толумлашдырды.

 

Алибек САЛАВАТОВ.

Автор чыгъаргъан сурат.