Ана тилге тергев бериле

Артдагъы вакътилерде болгъан чакъы кёп адам къуршалып, ана тилни уьйренивге агьамият берип, билимлерини даражасын сынамакъ учун диктант языв ишлер оьтгерегени пайдалы мердешге айланып да къалгъан. Шолай агьамиятлы  гьаракатгъа къуршалма муштарлылар оьзлени ана тилине янашывун малим эте, билимлеге ес болувун да узата,  яш наслуланы алдында билим алывну абурун артдырмакъны къастын да эте.

 

Ана тиллени Халкъара гюнюне байлавлу болуп алдагъы гюнлерде Буйнакск район администрацияны конференциялар юрюлеген залында къумукъ тилде диктант язып билим-англав даражасын сынама сюегенлер жыйылгъан эди. Шо гюн ана тилине артыкъ абурсый этеген 30-дан да къолай адам оьзюню яшав ёлу анадаш халкъына ва Ватангъа гьалал къуллукъ этивню уьлгюсю болуп токътагъан белгили жамият ва политика чалышывчу, Буйнакск районну гьюрметли ватандашы Роза Элдаровагъа багъышлангъан диктантны язып, къумукъ тилине аминлигин тасдыкъ этдилер.

 

Бизин мухбирибиз.

СУРАТДА:  диктантны ортакъчылары.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля