Алимге эсделик салынды


     Буйнакск шагьарда оьр даражада пагьмулу алим профессор Наби Магьамматовну эсделигине багъышлангъан жыйын болду.Шонда шагьарны баш гьакими Исламутдин Нургъудаевден къайры, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутаты Зумрут Бучаева, депутатланы Буйнакск шагьар жыйыныны председатели Темирхан Темирханов, Набини къызардашы Дагмара ва кёп оьзге ёлдашлар ортакъчылыкъ этдилер.


Шо гюн Наби Магьамматовну эсделигине этилеген уллу абурну бир аламаты гьисапда ол башлап билим алгъан Буйнакск шагьардагъы 2 номерли школаны тыш тамыны тёрюне эсделик сурат да салынды.


Жыйылгъанланы алдына чы­гъып сёйлей туруп, Исламутдин Нургъудаев булай деди: «Бизден пагьмулу, илмулу ва жигерли адамлар кёп чыкъгъан. Наби Магьамматов да олайланы лап гёрмеклилерини бири эди. Ол аз яшады, тек асил яшады. Ону аты янгыз Дагъыстанда, Россияда тюгюл, тышда да, айрыча айтгъанда Америкада да яхшы белгили. Юрекге уллу умут тутуп, шогъар етишмек учун билимни, илмуну ёлунда къаныгъывлу кюйде чалышгъаны бизин якълы гьа­къыллы ва саламат битимли улангъа оьлмес ат къазанмагъа имканлыкъ берген. Ол оьз заманында Санкт-Петербургдагъы университетни оьр даражалы къыйматлагъа охуп битген. Докторлукъ диссертацияны да гьеч бир багьанасыз якълагъан. Артда ол оьзюню уьягьлюсю На­талья булан Америкада илму ишлерин уьс­тюнлю кюйде юрютген. Ол язгъан илму асарлар Гарвардны, Огайону ва Рочестерни университетлеринде дарсларда гечилип тургъан»…


Къысмат не буюрагъанны билип болмайсан. Айтагъаныкъ, Америкада машин ёлда хатабалагьгъа тарып, Наби, уланы Амир ва къатыны Наталья дюньядан чакъсыз гетгенлер. Тек ону эсделиги эсли адамланы юреклеринде яшай. Американы Бирлешген Штатларында буса ону булан бирче чалышагъанлар бир болуп Наби ва Наталья Магьамматовланы атындагъы сахават фондну ачгъан.

 

Бизин мухбирибиз.