Алимпаша — рагьмулу улан

Алимпаша жанланы кёп сюе, гиччи заманындан берли, ач, языкъ итни, мишикни  гёрсе, уьйге алып гелип, огъар аш берип, къуллукъ эте тургъан. Еси ёкъ, къаравсуз къалгъан жанлагъа Алимпашаны бек языгъы чыгъа.

 

Эки йыл алда ол, шолай, абзаргъа багъып­ гелген, анасыны сютюнден тоймагъан гючюк балагъа языкъсынып, сют де, аш да бере туруп, торайтды. Ит оьзюне къалажакъны билгенде, Алимпаша огъар Чарли деп ат да тагъып, мекенли еси болду. Ит де есине бек ий, ону гьар гюн школагъа ерли узата. Есини дарслары битгенче школаны алдын сакълап тура, сонг ону булан уьйге къайта. Чарлини школадагъы яшлар да таный.

Бу йылны январ айында бир гесек сувукълар, бузлавлар болду, башлапгъы гюнлер къар да явду. Лап шо сувукъ гюнлер Чарли ёкъ, гёрюнмей… Тас болма кюй де ёкъ, ит есинден кёп ариге гетмежек… Алимпаша къурдашлары булан уьч гюнню узагъында Чарлини излеп табып болмай турагъанда, хоншусу юрт ягъада, бош авлакъда Чарлиге ошагъан итни гёргенин айта. Яшлар гьазиринде шо ерге багъып тербене… Ит къарны уьстюнде тербенмей ятгъан, башын да гьаран гётере. Есин гёргенде, гьанцыллап йибере.

Уьч гюнню узагъында тас болгъан Чарлисин сав гёрген Алимпаша гьайран сююне.

– Лап да къагьрулу гечелер ашсыз-сувсуз къарны уьстюнде къалгъан Чарлини  гёргенде, гёзьяшларым оьзлюгюнден агъылып гетди, – дей Алимпаша.  – Гьалсыз итни къучагъыма да гётерип, уьйге алып гелдим. Санларын тергеп къарайман: ал буту сынгъан, бир тигим тийсенг, гьанцыллай, басып болмай. Уьйде атам-анам да ёкъ эди, Чарлиге буса тезликде кёмек этме герек. Амалсыз, булай да шу бузлавда авлакъда яралы кюйде ташланып къалгъан… Не этейим­, анам ишден къайтгъанча къарасам, геч болажакъ, атам ондан да геч къайта. Интернетге гирип, ветеринар докторланы, клиникаланы адресин, телефон номерлерин излеме башладым. Магьачкъаладан бир ветеринарны телефон номерин табып, сёйледим, итни гьалын англатдым.

– Гелтиригиз, къарайым, менден болагъан­ кёмекни этермен, – деди ветеринар. Шагьаргъа бармакъ учун машин, акъча тарыкъ. Бир де ойлашмай  касымны сындырдым. Такси де чакъырып, Чарлини исси одеялгъа да чырмап, ветеринаргъа алып гетдим.

Ветеринар  итни тындырыкълы кюйде тергей, тийишли уколларын эте. Сынгъан ал бутуна гипс де салып, сувукълукъ гюч этген гёзлерине дарманлар да тёгюп, сюртюп, уьйге йибере.

– Оьзюнг учун жыйгъан акъчангны ит учун харжлама къызгъанмадынгму? – деймен Алимпашагъа.

– Къызгъанма яраймы, о чу тил билмейген жан. Адамлар кёмек этмесе, жанлар языкъ бола чы.  Анам магъа о касдагъы акъчанга янгы куртка алайыкъ, яшым, – дей эди. Алмагъаныкъ яхшы чы. Алгъан бусам, Чарлиге кёмек этме акъчам болмас эди. Къайырмас, бу йыл къыш эсги курткам булан юрюсем де ярар, – дей Алимпаша.

Алимпашагъа 12 йыл бола. Ол Къоркъмаскъала юртдагъы М-З. Баймурзаевни атындагъы школада 7-нчи класда охуй.

– Алимпаша — таза юрекли, бек рагьмулу яш. Оьзюне тапшурулгъан къуллукъну да заманында кюте. Класдагъы тенглилери булан да, гьатта ким булан да гелишип, къыйышып бажарагъан улан, – дей ону клас ёлбашчысы Найида  Арсланбекова.

 

Нурият ЭНДРЕЕВА,

Къоркъмаскъаладагъы М-З. Баймурзаевни атындагъы школаны муаллими.

 

СУРАТДА: Алимпаша Магьамматов ити Чарли булан.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля