Алим ва янгылыкълар яратывчу

Март айны 19-нда Магьачкъаладагъы милли китапханада белгили алим Гьамит Халитов тувгъанлы 75 йыл битегенликге байлавлу болуп, ону загьмат ёлуну, янгылыкъланы яратывдагъы гьаракатыны гьакъында жыйын оьтгерилди. Жыйынны филология илмуланы кандидаты Агъарагьим Солтанмуратов юрютдю. Бир башлап юбилярны къутлай туруп загьмат ёлуну гьакъында маълумат берилди.

 

Гь. Халитов миналы тёбенкъазанышлы, Буйнакск шагьарда тувгъан. Мунда бир номерли школаны битдирген сонг радиотехника институтну тамамлагъан. Ондан сонг Москвада оьр сатыв-алыв академияны битдирген. Къайтгъан сонг Дагъыстанны ич ишлер министерлигинде къуллукъ этген. Комсомолну област комитетинде ишлеген. Къызылюртда комсомолну район комитетини биринчи секретары болгъан. Комсомолну ЦК-сыны оьр савгъатларына ес болгъан. 101 янгылыкъны яратгъан. Антарктиданы бузларындан пайдаланып, суву къыт пачалыкъланы таъмин этмек учунгъу проекти, ЭКСПО-2000 деген Германияда оьтгерилген бютюндюнья форумда Россияны алдынлы проекти гьисапда салынгъан. Шо проект гьали тыш пачалыкъларда къоллана. Ол бизин регионда болагъан ер тербенивлерден сакъланмакъ учунгъу проект­ни уьстюнде де ишлеген.

Сёйлевлеге гёчгенде инг башлап сёз юстицияны генерал-лейтенанты Тажутдин Бижамовгъа берилди. Ол оьзю яхшы таныйгъан ва къурдашлыкъ юрютеген Гьамит Юсуповични алим гьисапда этген ишлерини гьакъында генг кюйде хабарлады. Яш нас­лубузгъа шулай пагьмулу, гьаракатчы алим адамларыбыздан уьлгю алма герекни гьакъында айтды.

Магьачкъала шагьарны совет районуну ветеранларыны советини председатели, бу жыйынны оьтгермекни сиптечилеринден бириси Агьмат Мужайитов юбилярны янгылыкъ яратывчу ишлерини гьакъында айта туруп, школада охугъан йылларын эсге алды. Гьамит Халитов оьзюню билими, генг англаву, къайратлы гьаракаты булан Дагъыс­танны оьр савгъатына тийишли экенни эсгерди.

Сонг чыгъып сёйлегенлер профессор Разия Агьматова, «Ёлдаш» газетни баш редактору Гебек Къонакъбиев, «Даража» деген жамиятны ёлбашчысы Алимпаша  Темирханов, жамият чалышывчу Денга Халитов, художник Амин Аминов ва оьзгелер юбилярны яшавуну, къурдашлыкъ аралыкълар юрютювюню, яратывчулукъ гьаракатыны гьакъында айтдылар. Жыйында Гьамит Юсупович Халитовгъа «Дагъыстанны алдында этген къуллукълары учун» деген орденни бермек учунгъу таклиф тавушгъа салынды ва якъланды.

 

Я. БИЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля