Алдынлы ерлени алгъан

Гьар къайсы  охув ожакъда йимик, Кёстекдеги орта школада да    охувчу яшлагъа гьар тюрлю  дарслардан  мукъаятлы  билимлер  бергенден къайры да, оланы илму ахтарыв гьаракатгъа  къуршамакъ учун арасы бёлюнмейген кюйде ишлер юрюлюп тура.

Алдагъы гюнлерде «Йыллар гетсе де, унутулмай» деген  ахтарыв ишлени  Бютюнроссия конкурсуну  республика тиретинде эсгерилген  охув ожакъда билим алагъанлар мекенли  уьстюнлюкню къолда этмеге  бажаргъаны шогъар шагьатлыкъ эте.

Ачыкълашдырып айтгъанда, шо школада  билим алагъан Солтанмут Жанакъаев ва Хеда Нуцалова   1941-1945-нчи йылларда  савлай дюньяны оьлчевюнде юрюлген  къыйыкъсытывлагъа багъышлап, муаллими Сайха Черивмурзаеваны  ёлбашчылыгъы булан  гьазирлеген  ахтарыв ишлерине оьр къыймат  берилген. Оланы къутлап берилген маълумат Кёстекдеги орта школаны Telegram-каналында ерлешдирилген.