Агьлюню йылы башланды

Россияны Президенти Владимир Путин Агьлюню йылы башлангъанны малим этди.

Ол шо гьакъда Москвадагъы ВДНХ-да оьтгерилеген «Родные-любимые» деген форумну вакътисинде билдирди.

 

Президент форумну ортакъчыларына токъташгъан агьлю уьлкени оьсювюне, беклешдиривюне, наслудан-наслугъа адатланы, къы­лыкъланы, гьатта маданиятны етишдирегенде нечик болушлукъ этегенни гьакъында айтды.

– Агьлюню инг де аслу борчу – яшланы тарбияламакъ, тухумну артдырмакъ, шону булан бирге халкъны оьсювюн ва тарихин  толумлашдырмакъ, — деди ол. – Агьлюде бизин маданият, милли хасият бютюнлей тамурлаша. Агьлю яшгъа билим бере, ону тарбиялай, адатланы ва милли мердешлеге уьйрете. Россияны кёп бойларында белгили тухумлар бар – асгер къуллукъчулар, инженерлер, врачлар, муаллимлер, маданият къуллукъчулар. Шолай кёп тюрлю миллетдеги агьлюлер юрютеген иши ва сайлагъан касбусу булан оьктем болалар.

Шоланы бажарывлуларыны ва элини, юртуну оьсювюне кёмеги тийгенлени кёбюсю форумгъа чакъырылгъан эдилер. Президент «Семья года», «Это у нас семейное» деген бютюнроссия конкурсланы утгъан агьлюлер булан ёлукъду ва кёп яшлы агьлюлер уьлкени аркъа-таяву экенни айтды.

– Агьлю — уьлкени аркъа-таяву, кёп яшлы агьлю – айрокъда, – деп давам эте Президент. – Мунда биз адамны инг яхшы хасиятлары тарбияланагъанны унутма тюшмейбиз: уллугъа абур, гиччиге сый ва ишни сюймеклик. Шолай тарбиялавда агьлю де сакълана, уьлке де. Шолар бизин милли байлыгъыбыз. Биз шо гьакъда кёп де айтабыз ва якълама да якълайбыз.

Президент агьлюню, айрокъда кёп яшлы агьлюлени якълайгъан яшавлукъ программаланы давам этилежеги гьакъда да айтды. Шолардан бириси – енгиллиги булангъы агьлю ипотека. В. Путин айтгъан кюйде 6 процентлик агьлю ипотека гётерилмей сакъланажакъ ва давам этилежек.

Шолай да кёп яшлы агьлюлени якълавгъа бакъгъан ва ипотека кредитин япмакъ учун 450 минг манат берилегени, Россияны регионларында яшланы савлугъун беклешдиривге багъышлангъан программалар давам этилежек.

Бютюнроссия ата-ана комитет къурмакъны якълагъан Президент, кёп яшлы агьлюлени гьакъындагъы указына къол салды. Шогъар асасланып айтсакъ, кёп яшлы агьлюлени уллу авлетине 18, очно охуй буса 23 йыл болгъанча яшавлукъ кёмек этилежек. Шолай да школаларда яшларына гьавайын аш берилежек, ЖКХ-ны, налоглар тёлейгенде енгилликлер этилежек, охувчулар ва студентлер шагьар транспортда гьавайын юрюжек. Яшлар бавларына салагъанда кёмек болдурулажакъ, санаторийлеге, лагерлеге, музейлеге, парклагъа ва театрлагъа тегин барма ва гирме болажакълар.

1-нчи февралдан тутуп аналыкъ капитал 7,5 процентге артажакъ. Биринчи яшгъа – 631 минг манат болажакъ, экинчи яшгъа буса 834 минг манат: эгер де биринчи яшгъа капитал алынгъан буса — 203 минг манат.

Бир-бир регионларда 3-нчю, 4-нчю яшлагъа да оьзлерден 100 минг манатдан кем болмайгъан кюйде акъча кёмек этиле.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля