Форум оьтгерилежекДР-ни милли политикагъа ва динлени ишлерине къарайгъан министерлигини прес-къуллугъу бизге билдирегени йимик, бу йылны сентябр айыны 24-нден тутуп 25-не ерли тыш уьлкелерде яшайгъанланы форуму оьтгерилежек.

 


Эсгерилеген шо форумда 21 тыш пачалыкъда яшайгъан 300-ден де артыкъ жагьил чагъындагъы адамлар ортакъчылыкъ этежек деп гёз алгъа тутула. Ону барышында касбу ва дослукъ байлавлукъланы беклешдиривге байлавлу масъалалар арагъа салынып ойлашылажакъ деп къаравуллана.


Шондан къайры да, бизин республикада болуп турагъан агьвалатлагъа байлавлу маълумат къуралларда дурус пикру яратывгъа айрыча агьамият берилежек. Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев ва бизин республиканы оьлчевюнде белгили политика ва жамият чалышывчуланы ортакъчылыкъ этивю булан пикру алышдырывлар юрюлежек.

 

Бизин мухбирибиз.