Елена Исинбаева Магьачкъалада спорт чаралар оьтгерген     Алдагъы жуманы ахырында Магьачкъала шагьарда ерлешген руспублика волейбол центрда «Гьар яш пьедесталгъа лайыкълы» деген спорт-яратывчулукъ байрам болгъан. Эсгерилген байрамны Елена Исинбаеваны рагьмулу ишлени юрютеген фонду оьтгерген. Байрам чарада оьзю Олимпия оюнланы чемпиону Елена Исинбаева да ортакъчылыкъ этген.Ахырынчы гезик Елена Исинбаева Дагъыстангъа Лондонда оьтгерилген Олимпия оюнлардан сонг гелген эди. Ону айтывуна гёре, гиччи ватанына кёпден берли гелмеге сюе болгъан, ишлерини кёплюгюнден шолай имканлыкъ гьали болгъунча болмагъан. Бу гезик Елена Исинбаева Дагъыстангъа оьзюню рагьмулу ишлер этеген фонду оьтгереген спорт фестивальда ортакъчылыкъ этмеге гелген. Эсгерилген фестиваль артдагъы 6 йылны узагъында Волгоград шагьарда оьтгерилип тургъан. Россия Федерацияны грантын алгъан сонг фестивальда пачалыкъны 6 шагьарыны, шоланы арасында Магьачкъала шагьарны яшлары да ортакъчылыкъ эте.Спорт байрам хас билим берив къурумланы: яшлар сакълайгъан уьйлени, школа-интернатланы, яшавлукъ-айындырыв центрланы охувчулары учун оьтгериле. Фестивальда ортакъчылыкъ этеген гьар субъектден 150 яш 2 гюнню узагъында юрюлеген спорт байрамда ортакъчылыкъ этген. Оланы инг алдынлылары сентябрь айда Волгоград шагьаргъа финалгъа да баражакъ.Бизин мухбирибиз.