12 апрель – Космонавтиканы гюню

      Белгили экени йимик, 1961-нчи йыл апрель айны 12-синде бизин уьлкени ватандашы Юрий Гагарин «Байконур» космодромдан «Восток 1» космос геме булан, дюньяда биринчилей болуп, ер юзюнден аламгъа учгъан. Ону шо сапары 1 сагьат 48 минут узатылгъан.


Шо агьвалатгъа багъышланып, гьар йыл мердешли кюйде шо гюн Космонавтиканы гюню деп белгилене. Бирлешген Миллетлени Къурумуну хас къарары булан 2011-нчи йылдан тутуп, шо гюн адамны космосгъа учгъан гюню гьисапда токъташдырылгъан.