24 ноябр – Ананы гюню

Аналаны гьюрметине, оланы яшларына бакъгъан черсиз сюювюне этилеген абурну, сыйны гётермек булан байлавлу бу байрам бизин гьукуматда гьар йылны ноябр айыны ахырынчы къаттыгюнюнде белгилене. Шо гюнню белгилемек учун, Россия Федерацияны Пачалыкъ Думасыны къатынгишилени, уьягьлюлени, яшёрюмлени ишлерине къарайгъан комитети де оьзлени аслам къошумун этген.

Бу байрам гюн – Аналаны гюню халкъ дюньяда яшай­гъан чакъы, бир заманда да оьзюню тарыкълылыгъын тас этмес. Неге тюгюл де, аналар – авлетлери учун биринчи даражалы сюювню талап этеген адамлар. Аналыкъ къатынгишилерде инг де сыйлы къылыкъланы, хасиятланы ача. Оланы яшавгъа гьасиретлигин, рагьмулулугъун артдыра.

Аналаны байрамы мекенли кюйде бизин уьйлерибизге гелген сонг, гележекде де халкъыбызны гёрмекли байрамына айланажагъына шеклик ёкъ. Шо гюн биз барыбыз да аналагъа лайыкълы сёзлер айтмагъа борчлубуз. Оьз анасы ёкълар оьзге аналагъа айтсын. Нечакъы кёп айтылса да артыкъ болмажакъ.

Аналаны гюню школаларда, яшлар бавларында, оьзге тюрлю охув ожакъларда да оьтгериле. Гиччи яшлар аналагъа оьзлер къоллары булан этген савгъатланы тапшура. Бизин пачалыкъда кёп тюрлю байрамланы арасында бу байрам инг де сююмлюлени бириси. Неге тюгюл де, булай гюн аналагъа алгъышлар ёрамагъа сюймейген адам болмас.

Аврумагъыз, савлукъ булан яшагъыз, аявлу аналар! Сизин гёзлеригизни нюрюн бир заманда да пашманлыкъ елемесин!

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля