Паркны янгыртыв ишлери башлангъан


          Артдагъы вакътиде ­Къызылюрт шагьарда афгъанлыланы паркында янгыртыв ишлер юрюле. Эсги болуп турагъан тротуарда къолланагъан плитканы ва башгъа эсги конструкцияланы тайдырыв ишлери башлангъан. Афгъанлыланы эсделигине ачылгъан парк – къызылюртлуланы ял алагъан ерини бириси гьисаплана. Мунда Афгъанистанда интернационал борчун кютювде жанын къурбан этгенлени гьюрметине салынгъан эсделик де бар. Ону мармарташына оланы жагьил заманындагъы суратлары ерлешдирилген.


Мунда етишип гелеген яш наслуну патриот ругьда тарбиялавгъа байлавлу гьар тюрлю чаралар да юрюле. Башгъа ерлерден ва регионлардан гелгенлени, шоланы арасында интернационал борчун кютювде жанын къурбан этгенлени асгер ёлдашлары мунда ёлугъувлар оьтгере.

Алибек Салаватов. Къызылюрт шагьар.

Автор чыгъаргъан сурат.