Чебер охувда уьстюнлюк алгъан


        Чебер охувну «Живая классика» деген Бютюнроссия конкурсунда ортакъчылыкъ этип, республика лицей-интернатны охувчусу Рамазан Билалмагьамматов биринчи савгъатлы ерни алып къайтгъан. ДР-ни маданият министри З.Бутаева ону булан ёлукъгъан. Ёлугъувда Рамазанны насигьатчысы Жамиля Гьасанова, лицей-интернатны завучу Ариза Батырова, дарс беривчюсю Елена Гьарунова да ортакъчылыкъ этген.Оьзюню къутлав сёзюнде министр бу адабият-чебер конкурсда алынгъан уьстюнлюк Дагъыстан учун гёрмекли ва оьктем болма ярайгъан оьрлюк деген. «Бютюнроссия оьлчевде оьтгерилген ва жюриде сагьнаны лап да аты айтылгъан усталары тёре гесеген конкурсда биринчи ерни алмакъ уллу пагьму да дюр, бизин учун уллу оьктемлик де дюр»,– деген министр.


«Биз, конкурсну ортакъчылары, бир-бирибиз булан къурдашлыкъ юрютюп, бир-биревге кёмек этип юрюдюк. Гьар ким янгыз оьзюбюз учун ойлашмай эдик, ёлдашыбыз алгъа чыкъсын, ол утсун деп ойлай эдик. Айрокъда биз арабыздагъы сакъат яш утсун деп, ону янын тута эдик. Ол оьтмегенде, барыбыз да бек къыйналдыкъ»,– деген Рамазан.


Ёлугъувну ахырында министр Рамазангъа ва ону насигьатчысына китаплар, сувенирлер ва меценатланы атындан акъча савгъат тапшургъан.

Бизин мухбирибиз.