«Ёлдаш» газетни юзюнчю йылы къутлу болсун!
Четин Пекажар


(Çetin PEKACAR),


Анкара университетни профессоруРоссия Федерациясыны Дагъыстан Республикасыны ерли халкъларындан саналагъан къумукъ тюрклерини милли газети «Ёлдаш» дека
бр айны 8-нде 100-нчю йылын белгилей. Бу газетибиз дагъы нечесе йыллар къумукъланы ва оьзге къардаш тюрк халкъланы тилине, культурасына ва бирлигине къуллукъ этежегине инанаман ва ону баш редактору Камил Алиев булан бирге газетде чалыша­гъанланы, журналистлени ва бары да охувчуланы бу юбилей булан гьакъ юрекден къутлайман.