Бариятгъа багъышлангъан байрам

22 октября 2014 в 09:21 948
Прочту позже
Бариятгъа багъышлангъан байрам


Республиканы юртларындан, шагьарларындан, районларындан ва Магьачкъала шагьардан гелген къонакълар залны толтургъан. Шатлы жыйынны Буйнакск районну администрациясыны башчысы М.Маликов ачды ва юрютдю. Жы­йында бизин белгили адамларыбыз, Къумукъ театрны къуллукъчулары, районланы башчылары ва гелген къонакълар ортакъчылыкъ этди. Эрпелини ва Къазанышны эргишилерини  хору, Барият Муратовагъа ба­гъышлангъан йырны бирче йырлап, жыйынны ачды. Гелеген номерде шо гьакъда генг кюйде маълумат берилежек.

 

Бизин мухбирибиз.