Генгеш оьтгерилди

Генгешни ДР-ни Башчысыны Темиркъазыкъ территория округдагъы толу ихтиярлы вакили Вячеслав Паламарчук ачды ва юрютдю.

Ол оьзюню сёйлевюнде Хасавюрт шагьарда иш гёреген маълумат къураллар муниципал къурулувну идеология якъдан политикасын беклешдиривге бакъдырылгъан гьаракаты гьакъда айрыча эсгерди.

ДР-ни печатгъа ва маълуматгъа къарайгъан министри Азнавур Гьажиев  жыйылгъанланы алдына чыгъып сёйлей туруп, бугюнлерде Россиягъа къаршы маълумат даву юрюлегени гьакъда эсгерди. «Шу ёрукъда оьтгерилеген гьакълашыв генгешлерде бизин ишибизге алгъа абат алывну белгилеме тарыкъ. Бу йылны башындан тутуп, республика ва муниципал маълумат къуралларыны ва прес-къуллукъларыны гьаракаты айрыча жанлангъаны гьис этиле. Тек бир-бир тармакъларда гьали де маълумат тийишли даражада берилмей. Муниципал маълумат къуралларында ишлемек учун яш касбучуланы иш сынавун камиллешдирив тергевсюз къалып тура. Шо саялы да жагьил адамлар булан иш гёреген  ведомствоара ишчи группаланы  къурмакъны тийишли гёремен. Шолай да, министерлик билдирген конкурсларда ва фестивалларда жагьил адамлар ортакъчылыгъын болдурса, пайдалы болажакъ. Республика маълумат къураллар булан бирге ерлерде чыгъарылагъан газетлер де бизин уьлкеде 2015-нчи йылда белгиленежек Дербент шагьарны 2000 йыллыгъына багъышлангъан макъалаланы чыгъармагъа тарыкъ», – деп эсгерди ол.

ДР-ни печатгъа ва информациягъа къарайгъан министрини биринчи заместители Зубайру Зубайруев оьзюню сёйлевюнде муниципал къурулувларда иш гёреген маълумат къуралларыны ва администрацияларыны сайтларыны гьалын гёзден гечирди. Къызлар, Хасавюрт шагьарланы, олай да Къызлар ва Хасавюрт районланы прес-къуллукълары ва ерли маълумат къуралларыны ишине яхшы къыймат берди. Шону булан бирге Бабаюрт, Къазбек, Новолак, Ногъай районланы ва Южно-Сухокумск шагьарланы администрацияларыны прес-къуллукъларына ва шоларда чыгъарылагъан газетлени иши тийишли даражада салынмагъаны гьакъда эсгерди. Ол шо тармакъдагъы ишни камиллешдирмек ва сан янын артдырмакъ учун, олай да ерли радиоланы имканлыкъларын къоллавда бир-бир таклифлер берди.

 

 

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля