В. Путин Дагъыстангъа сапар чыкъгъан

16 сентября 2019 в 10:49 229
В. Путин Дагъыстангъа сапар чыкъгъанБу йылны сентябр айыны 12-синде Россия Федерацияны Президенти Владимир Путин Дагъыстангъа гелген. Ону сапарыны маънасы 1999-нчу йылда халкъара террористлер Дагъыстанда дав агьвалатлар оьтгермек муратда гьаракат иш юрютгени булан байлавлу.

 

Террорчуланы республикадан ёкъ этме бажарылса да, шо вакъти болуп гетген ябушувланы вакътисинде ФСБ-ни маълуматларына гёре 280 адам оьлген, 800 адам яралангъан.


Белгили болгъаны йимик, Россияны Президенти Магьачкъаладан Ботлихге гелген. Бугюнлерде 13 минг адам яшайгъан Ботлих юртда Дагъыстангъа гирген халкъара террорчуланы ёкъ этиливюню 20 йыллыгъы белгилене.


Ботлихге гележегини гьакъында Владимир Путин июн айда тувра эфирде оьтгерилген берилишде айтгъан эди. Эсигизде бар буса да ярай, шо заман Президентге ополчениеде ортакъчылыкъ этген Магьаммат Умаргьажиев сорав берген эди.


Сентябр айны 11-нде республикада Ботлих райондан чыкъгъан Уллу Ватан давда, Афгъанистанда, 1999-нчу йылны август-сентябр айларында Дагъыстанда болгъан агьвалатларда ва башгъа дав агьвалатларда жанларын къурбан этгенлеге эсделик гьисапда мемориал памятник де ачылды.


В. Путин Ботлихде памятникни алдында оьзюню элин якълай туруп жанлары къыйылгъанланы эсге алгъан ва гюл байлам салгъан.
 

Максим Эсенбиев.