15 сентябр – ДАГЪЫСТАН халкъларыны бирлигини гюнюБизин республикада Халкъланы бирлигини гюню деп айтылагъан байрам гьар йыл генг кюйде оьтгериле. О байрам Дагъыстан Республиканы Президентини 2011-нчи йылны июль айыны 6-сында чыкъгъан Указына гёре, шо гюн хас кюйде ишлемейген гюн гьисапда белгилене.

 


Шо гюнню байрам этмек учун алданокъ эсленме тийишли агьвалатлар 1741-нчи йылда болгъан. Иранлы асгербашчы Надир-шагь бек гючлю савутлангъан 100 минг адамы булангъы асгерин де артына салып Кавказгъа тербенген. Ол умут этеген кюйде, биринчи армия булан Дербентден, Гьайдакъдан, Таргъу шавхаллыкъдан оьтюп, Мегьтули ханлыкъны тахшагьары Жюнгютейге етишме герек болгъан.


Иранлы шагьны экинчи армиясы Шагь-Дагъ, Могу-даре, Къази-Къумух ва Хунзахдан таба Дагъыстанны елеме сюйген. Асгер гьужум сентябр айны 12-синде башлангъан.


Дагъыстанны халкълары биригип, Надир шагьны гелген ёлуна салып къайтаргъанлар. 2010-нчу йылны ­декабр айында Дагъыстан халкъларыны 3-нчю съездинде янгы байрам – Дагъыстан халкъларыны бирлигини гюню белгиленме тарыкъ деп гьукму чыгъарыла.


Шо йылда Дагъыстан Респуб­ликаны Президентини Указы булан сентябр айны 15-и Дагъыс­танны армиясы Надир-шагьны Дагъыстандан къувалагъан гюн деп гьисаплана.


Дагъыстанны халкъларыны бирлигини гюнюнде Дагъыстанда байрам чаралар оьтгерилегени мердешленген. Шо гюн респуб­ликада халкъ къыдырывлар, фольклор коллективлени чы­гъышлары, милли спорт ярышлар, ярмакюлер ва оьзге тюрлю агьвалатлар оьтгериле. Охув ожакъларда шо гюнге байлавлу ачыкъ дарслар, тарихи экспозициялар, сурат ва китап выставкалар оьтгериле.


Сизин де, гьюрметли охувчуларыбыз, бары да дагъыстанлылар булан бирче республиканы Халкъларыны бирлигини гюню булан къутлайбыз!

 

Политика бёлюк.