Янгы прокурор белгиленген

16 сентября 2019 в 11:03 233
Янгы прокурор белгиленгенБизин республиканы маълумат агентликлери билдиреген кюйде, Дагъыстанны прокурору этилинип Алексей Ежов белгиленген. Шо гьакъда Россияны Президенти Владимир Путин сентябр айны 9-нда хас къараргъа къол салгъан. Ондан алда шо къуллукъда ишлеп тургъан Денис Попов Москваны прокурору этилинип бакъдырылгъан.

 

Алексей Ежов 2001-нчи йылда Россияны ич ишлер министерлигини Сибир юрист институтун охуп битдирген. Прокуратурада ишлей туруп, ол Хакасия Республиканы прокуроруну заместителини къуллугъуна ерли гётерилген. 2017-нчи йылдан тутуп, 2018-нчи йылгъа ерли ол Абакан шагьарны баш прокуроруну къуллу­гъунда чалышып тургъан. 2018-нчи йылдан берли буса Дагъыстанны прокуроруну заместители болгъан.


 

Бизин маълумат.