Анама

30 января 2014 в 14:22 1286
Анама
Мени аявлу анам,
Сен мени оьсдюргенсен.
Магъа алгъыш этеген
Яшавумда бир сенсен.

Шат яшама сюемен
Сени булан мен, анам.
Мени аяп сюеген
Сенден къайры ёкъ адам

Аналаны аягъыны тюбюнде –
Авлетлени барар-бармас женнети.
Азиз анам, узакъ болсун оьмюрюнг,
Сенсен, анам, дюньябызны девлети.