Темирлан Хасболатов – етти керен биринчи

Главная страница » Темирлан Хасболатов – етти керен биринчи
Ярышларда умуми команда гьисапда биринчи ерни Магьачкъаладагъы столну уьстюнде ойналагъан теннис школасы (директору Батырмурза Хасболатов) къазангъан. Бу школаны теннисистлери ярышларда биринчи ва кёп савгъатлы ерлеге ес болгъанлар.

Эргишилени арасында чемпион атны белгили теннисист, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпиону, Россияны спортуну устасы къумукъ улан Темирлан Хасболатов къазангъан. Ол финалда къызылюртлу Магьамматгьабиб Висалгереевни 3:0 санав булан утуп, биринчи ерни алгъан. Гьали къумукъ улан Дагъыстанны етти керен чемпиону болду.

– Мен экев бирче ойнайгъан разрядда Гьажимурат Алиев булан ва эргиши, тиштайпа ойнайгъан разрядда Камила Лутновская булан чемпион болдум. Биринчи ерни алгъанлар Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округуну чемпионатына баражакълар. Шо ярышларда уьст гелме бек къаст этежекмен, – деди Темирлан Хасболатов.

Темирлан бираз алда Олимпия оюнланы чемпиону Сайгит Муртазалиевни савгъатына оьтгерилген турнирни де утма болгъан.

Къатынгишилени арасында къызылюртлу къумукъ къыз СКФО-ну уьчюнчю савгъатын алгъан Марьям Бамматкъазиева бу ярышларда уьчюнчю савгъатны къазангъан. Эргишилени арасында къумукълар Юсуп Бекеев ва Халит Хасболатов бирче ойнайгъан разрядда экинчи ерни алгъанлар. Къатынгишилени арасында бирче ойнайгъан разрядда къумукъ къыз Залина Юсупова Камила Лутновская булан экинчи савгъатны къазангъанлар.

Къошулчан разрядда Мариям Бамматкъазиева Гьажи Давудов булан экинчи ерге ес болгъан. Артдагъы беш йылны ичинде оьтгерилген уллу ярышларда савгъатлы ерлени бизин къумукълар къазанып турагъаны бек сююндюре.Измулла ГЬАЖИЕВ.

Суратда: Т. Хасболатов.