«Генкни» онча къыйналмай енгдик!

Главная страница » «Генкни» онча къыйналмай енгдик!

Бу айны йигирмасында Моск­ваны тюбюндеги Раменское шагьарда Европа лигада «Анжини» Бельгияны «Генк» командасы булан оюну болду. 


«Анжи» «Генкни» утуп болмады. Оюн 0:0 санав булан тамамланды. 

Бельгияны «Генк» деген командасын магьачкъалалы «Анжи» бизин баш тренерибиз Гьажи Гьажиевни оюнгъа тюз сайлагъан тактикасы булан утмагъа бажарды. Оюн 0:2 санав булан тамамланды.


Москва – Брюссель самолётдан тюшген дагъыстанлы къаравчуланы десанты он эки адам тюгюл ёкъ эди буса да, Германиядан, Голландиядан, Анг­лиядан, Австриядан, Франциядан ва башгъа пачалыкълардан жы­йылгъан къаравчулар бизин команданы якълама гелген эдилер. Оланы арасында мычы­гъышлар, ингушлар, къабартылар.., гьатта молдаванлар, украинлер де бар эди. Оланы команданы якълай­гъан кюю де ерли Бельгияны къаравчуларындан бир де кем тюгюл эди. Оюн битгенде байрамыбыз, шат къавгъа, оюнну узагъында къычыра туруп къарлыкъгъан тамакълар, онда-мунда токътамайлы бийилеген «лезгинка» Дагъыстан къайда экенни де билмейген бельгиялылагъа Да­гъыстанны танытды.Оюнну башындан тутуп, футбол майданны есилери «Анжини» гьужумгъа тутду. Тек о чапгъынлар, Гьажи Гьажиев бу оюнгъа айыргъан бизин якълавчулардан ари бармай эди. Гьажибеков, Тагьирбеков, Григалава, Ещенко ва Епуряну Кержаковну къапусуна токъсан минутну ичинде бельгиялылагъа топ гийирме бир сама 100 процентли мюгьлет бермеди. Оюн битгенде экспертлер ва журналистлер оланы оюнун «бешге» къыйматлады.Оьзю «Анжи» буса биринчи таймда эки мюгьлетни къолдан чыгъарды. Айрокъда Алиевни «Генкни» къапучусу булан бетге-бет чыгъып, топну гёнделен ба­гъананы уьстюнден йибергени эсде къалды. Биринчи тайм 0:0 санав булан битди.Танапусдан сонг Гьажиев Бухаровну орнуна жагьил Сердеровну чыгъарды. Тюз де этди, оьзю гийирмесе де, Сердер «Генкни» къапусуна гирген эки де топда ортакъчылыкъ этди. Бельгиялылар экинчи таймда бираз талды деп эсиме геле, бизинкилени гьазирленивю олардан къолай экени яхшы гёрюне эди.«Анжини» де чапгъынлары минутдан-минутгъа къоркъунч­лу бола башлады. Шолай чапгъынланы бирисини натижасында Алиев футбол майданны бет линиясындан къапулагъа багъып Сердеровгъа берген пасны къыркъаман деп, «Генкни» якълавчусу топну оьзюню къапусуна бакъдырды – 0:1!Арадан аз заман да гетмей, Сердеров майданны ортасында бир бельгиялы футболистинден топну «урлап», оланы къапучусу булан янгыз чыкъды, сонг къапучугъа ювукъ бола туруп, оьзюню артындан етишип гелеген «Генкни» якълавчусун да гьис этип, «къызгъанмайлы», Алиевге пас берди, о да къапучуну да, якълавчуну да алдатып, бельгиялылагъа экинчи топну «юкледи»!

  Бельгия аэропортуну регист­рация юрюлеген залында мен урунуп баш тренерибиз Гьажи Гьажиев булан ёлугъуп къалдым. Биз бир-бирибизни таныйгъаныбыз кёп йыллар бола. Шо саялы ону булан яхшы лакъыр этдим. Ол айтгъан кюйде, жагьил бизин дагъыстанлы футболистлени аста булан аслу составгъа ювукъ этмек, гележек дёрт-беш йылны ичинде Европада аты айтылгъан команда къурмакъ – Сулейман Керимов гёз алгъа тутгъан аслу масъала.

Гьали буса команда Россияны чемпионатыны биринчи Къазанны «Рубин» командасы булангъы ва Европа лиганы ярым финалына, Голландияны «АЗ» Алкмар командасы булан оюнлагъа толу кюйде гьазирлик гёре.