Къыйын тюшген уьч очко

Главная страница » Къыйын тюшген уьч очко
Футбол оюндан Россияны чемпионатыны язбашгъа къалгъан он бир оюнуну биринчисин «Анжи» оьзюню майданында тогъузунчу мартда къазанлы «Рубин» булан ойнады.

Стадионгъа тола-толмай жыйылгъан къаравчуланы кёмеги булан «Анжи» «Рубинни» оюнну сексен экинчи минутунда гийирген бир голу булан утма болду.


«Рубин» осал команда тюгюл экени белгили эди. Эки де команданы тренерлери чапгъынчы тактиканы къоркъунчлу гёрюп, лап башлап оьзлени къапусуну сакълыгъыны гьаракатын алдын гёрдю. Булай оюнда команданы физика гьазирлиги чинк де аслу болуп токътай. Мен ойлашагъан кюйде, «Рубин» «Анжиден» шо якъдан бираз къолай да дюр эди. Тек бу ерде бизин Гьажи Гьажиев «Рубинни» тренери Ринат Билялетдиновдан гьиллачы болуп чыкъды.Биринчи таймда эки де команданы, юз процентли болмаса да, къоркъунчлу мюгьлетлери де болду. Топ бир «Рубинни» къапусуну ягъындан, бир де «Анжини» къапусуну ювугъундан таймайлы узакъ заман турду. Гючлю болмаса да, гётерилген къабу ел футболистлеге болагъан пуршавун да этди. Танапусдан сонг да оюн оьзюню биринчи таймдагъы суратын етмишинчи минутлар болгъунча алышдырмай турду. Экинчи таймны ортасына ювукъ бола туруп, Гьажиев оьзюню гьилла мурадын яшавгъа чыгъар­ма башлады. Футбол майдангъа бирини артындан бири, майданны ортасында ойнайгъан, артгъа салынгъан Быстров, Белялетдинов ва Сердеров чыкъдылар. Янгы чыкъгъан футболистлеге моюгъан «Рубинни» футболистлери булан ойнама хыйлы тынч эди. «Рубинни» якълавчулары бизин янгы чыкъгъан футболистлерибизни артындан етишип болмай, оьзлени къапусуна бир нече къоркъунчлу штрафной «къазанды». Фёдор Смолов юз процентли мюгьлетден пайдаланып бажармады. Оюнну арты ювукъ бола башлады. «Анжини» къаравчулары команданы алгъа къувалай эди. Сексен экинчи минутда «Рубинни» гьалиги тренерини «Анжиде» ойнайгъан уланы Данияр Белялетдиновну ва якълавчу Гия Григалаваны пасындан, алдын «Рубинде» ойнагъан, гьали буса «Анжини» чапгъынчысы Александр Бухаров Сергей Рыжиковну къапусуна гол гийирди. Къаравчулардан чыкъгъан сююнч тавушланы газетге язып англатма къыйын. «Анжи» чемпионатда биринчилей утду!Гелеген оюнну «Анжи» 16-нчы мартда Москвада «Спартак» булан ойнай.Суратда: гол гийирген А.Бухаров чапгъында.