Бабаюртлугъа Иван Ярыгинни савгъаты тапшурулгъан

Москвада грек-рим ябушувдан Олимпиаданы эки керен чемпиону, дюньяда аты айтылгъан кочап Иван Ярыгинни эсделигине Бютюнроссия фестивалы онунчу керен оьтгерилген. 63 кило авурлукъда Москвадагъы «Иван Ярыгин» деген спорт клубдан гетген йыл Европаны чемпиону болгъан бабаюртлу Азнавур Оьтевов, бары да ёлугъувларда уьст гелип, биринчи ерни алгъан.

Утгъанлагъа савгъатлар тапшурувда Москва шагьарны гьакимияты, шагьар жыйынны депутатлары ва Иван Ярыгинни къатыны Наталья Алексеевна Ярыгина ортакъчылыкъ этген.

Грек-рим ябушувда Европаны ва Россияны чемпиону болгъан бабаюртлу Азнавур Оьтевовгъа Наталья Алексеевна «За доблестный труд в спорте» деген медальны тапшургъан.

– Мен дюньяны, Европаны ва Россияны чемпионатларында медаллар кёп къазангъанман. Тек бу медаль магъа айрыча аявлу. Айтагъаным, медальны магъа тапшуражакъны билгенде бек сююндюм. Иван Ярыгин аты айтылгъан кочап эди. Олайлар дюнья­да бир-эки тюгюл ёкъ. ­Огъар ошама сюеген яш кочаплар кёп бар. Мен де грек-рим ябушувда уллу уьстюнлюклер къазанма сюемен. Шону учун ону аты къоюлгъан клубда тренировкалар этемен. Мени учун шо да – уллу оьрлюк, –деди Азнавур.

Бугюн Пятигорск шагьарда яшайгъан чемпионну атасы Айгъази уланына медаль тапшурулгъанны эшитип сююнгенин айтды.
– Шатлы хабарны эшитип, бек сююндюк. Хабар ата юртум Бабаюртгъа да етишгенин арив гёрдюм. Уланларым Азнавур ва Арслан грек-рим ябушувну кёп сюелер. Олар спортда яхшы уьстюнлюклеге етишип турагъангъа сююнемен, – деди чемпионну атасы.

Гертиден де, грек-рим ябушувдан къумукълардан артдагъы беш йылны ичинде яшланы арасында Европаны дёрт чемпиону чыкъгъан. Олай болгъан сонг, оланы бириси сама гележек Олимпия оюнлагъа барар деп умут этебиз.

Суратда: Азнавур ОЬТЕВОВ.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля