Бозигит Атаев – дюньяны беш керен чемпиону

Главная страница » Бозигит Атаев – дюньяны беш керен чемпиону
Дагъыстанда ушу-саньда ябушувланы федерациясыны ёлбашчысы М.Магьамматов билдиргени йимик, бизин республикадан баргъанланы уьчюсю: Бозигит Атаев, Али Абдулхалыкъов ва Али Магьамматов оьзлени авурлукъларында чемпионлар болгъан.

Сонг да, шо ярышларда Муслим Салигьов ва Арслан Бектемиров экинчи ерни алып, гюмюш медаллагъа ес болгъан.

Дюньяны беш керен чемпиону Бозигит Атаев буссагьатгъы вакътиде савлай дюньяда лап да айтылгъан ва спортну ушу-саньда журасындан кёп уллу даражалагъа етишген спортсмен деп гьисап этиле.