AKVİM – 2014

16.01.2014 – Kumuk Devlet Tiyatrosu’nun Ünlü Sanatçısı, Bariyat MURADOVA’nın 100 yıllık Yıldönümü.