Къыш булан грип де геле

Главная страница » Къыш булан грип де геле
Грипден сакъланмакъ учун гьар гюн ашыгъызгъа къошуп, бир тиш яда бир баш самурсакъны ашамагъа пайдалы. Тек ону артыкъ къоллама ярамай. Неге тюгюл, ондан башы авруп да къала. Дагъы да тынч таъсир этеген къайдасы – гюнде бир-эки минут ону уьч-дёрт керен ийислесегиз.

Эгер сиз грипден авруп къалсагъыз, гьар тюрлю отланы къоллап, шондан тез арчылма боласыз. Шону учун ёге терекни (липа) чечеклерин, къара паламны (чёрная бузина) чечеклерин, агъачжиелекни япыракъларын (малина), къара аювъюзюмню (чёрная смородина), ит тегенекни отун (череда) алып, шоланы бир аз увакъ этесиз. Шо жыйымдан, эки ашкъашыкъны яхшы кюйде толтуруп алып, термосну ичине саласыз, ону уьстюне де эки стакан къайнар сувну тёгюп, бир сагьатгъа къоясыз. Сонг да, шогъар эхинацея деген чечекни сувундан эки чайкъашыкъны къошасыз. Артда буса, арадан бир сагьат, бир сагьат ярым оьтюп, эки-уьч керен уртлайсыз.

Къара паламны да, ёгени чечеклерин де теппе-тенг этип аласыз. Экисин де увакъ этгенде, эки ашкъашыкъ болма герек. Шону уьстюне бир стакан къайнар сув тёгюп, беш-он минут къайнатып, сюзюп, шону исси кюйде ичесиз.

Сонг дагъы да агъачжиелекни (малина) бираз емишлерин аласыз. Шогъар гьарисинден тенг этип, агъачжиелекни япыракъларын, къарачёпню (душица), мать-и-мачеханы япыракъларын къошуп, увакъ этесиз. Шо жыйымдан бир ашкъашыкъны алып, эки стакан къайнар сув тёгюп, сабур яллайгъан отну уьстюнде 5–10 минут къайнатасыз. Сонг шону сюзюп, ашагъанча исси кюйде гюнде 3–4 керен ичесиз. Дарман болсун, эм болсун.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля