Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsВ ДагестанеВ РоссииИнтервьюВ миреНа КавказеГлава РДНародное СобраниеПравительствоМинистерства и ведомства Муниципалитеты In memoriamНовости спортаГод культуры безопасности Выборы - 2018ЧЕ-2018 Kaspeuro2018"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаНовые книгиАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилКроссвордМасхараларТеатрЯнгы китапларЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИФото дняНаши партнерыНаши спонсорыСотрудникиНаши авторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Яяв юрюйгенлеге ва автомобиль гьайдайгъанлагъа дин къуллукъчуланы чакъырыву

Яяв юрюйгенлеге ва автомобиль гьайдайгъанлагъа дин къуллукъчуланы чакъырыву


Автомобиль булан байлавлу ёл агьвалатда он минглер булан адамлар оьле. О гьалгьа ортакъчылыгъы тюгюллер ёкъ, гьар адам ёл транспорт агьвалатны яхшылашдырмакъны яны. Гьар тармакъ, оьзюню имканлыгъына гёре, шо ёллардагъы гьалны алышдырма сюе. Ёл юрюшню ортакъчыларына дин къуллукъчулары да чакъырыв эте. Шо дин чакъырыв автомобиль гьайдавчулагъа таъсир этегенни гьакъында ДР-ни дин къурумлар булан байлавлукъ юрютеген комитетини башчысы Магьаммат Абдурагьманов айтгъан кюйде, ёл юрюшню аманлыгъы биринчи масъала болуп токътай. Ону чечмек учун ругьани башчылар къуршала. Ругьани чалышывчулар оьзлени насигьатлары булан о масъаланы чечме бола.

 


− Магьаммат Абдурагьманович, ДР-ни дин къурумлар булан байлавлукъ юрютеген комитети Дагъыстан респуб­ликада юрюлеген низамгъа агьамият бермек учун не эте?


− Биз гьарибиз ёл юрюшню ортакъчысыбыз, шо бизин барыбызны да сыкълашдыра, бар эте. ДР-ни башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильевни тапшурувуна гёре республикада аманлыкъны таъмин этмек учун Дагъыстан Республиканы Намусгъа, дин бирлешивлеге къарайгъан комитети белгили кюйде иш эте. Биринчилей биз республиканы дин къурумларына нечик насигьат этмек учун, ёл низамны кютмек учун кагъызлар яздыкъ.


Ондан сонг къурумланы ёлбашчылары булан ёлугъувлар оьтгерилди. Олар булангъы лакъырда республиканы ёлбашчы къурумлары ёлларда болагъан гьал оланы рази къалдырмайгъаны гьакъында айтылды. Ёлларда болагъан агьвалатлагъа дин къурумлар таъсир этип болагъанны гьакъында айтгъанман.


− Шо иш этилегени кёп заман боламы?


− О иш бир заманда да токъталма­гъан. Тек республиканы Башчысыны тапшурувуна асасланып, биз шо ишни дин чалышывчуланы гючю булан яшёрюмлени къуршамакъны, яхшылашдырмакъны гьайын этебиз. Олай заманда бир-биревге абур этмек деген чакъырывлар бола.


− ДР-ни муфтиятыны къуллукъчулары булан бирликде не йимик ишлер этиле?


− Муфтият шо ёлда кёп иш эте. Шоланы арасында ёл низамны таъмин этмек учун дин маълумат къурумлардан таба «Исламдаг.ру», «Ислам.ру», «Ассалам.ру» англатыв иш юрютген.


Муфтият «Автомобиль гьай­давчулагъа насигьат» деген китапча чыгъаргъан ва жумагюн намазгъа гелегенлеге пайлангъан. Дагъы да «Автомобиль гьайдавчуланы дин къылыгъын билеген къайдалары» деген материалны гьазирлегенбыз. Шо материал бизин маълумат къуралларда генг кюйде яйылгъан. Гьалиги заманда комитет шолай аты булангъы буклет чыгъарма къаст эте. Язны биринчи гюнюнде Магьачкъалада ва республиканы башгъа шагьарларында жуманамазны вакътисинде болагъан насигьатлар, мисал учун, Магьачкъалада телевидениени РГВК каналындан таба берилди. Онда инг де агьамиятлы ерлери социал сетлерде генг кюйде яйылды.


«Ватан» деген радиостанция оьзюню берилишлеринде ёлларда аманлыкъ болдурувну гьайын эте. О ишде ГИБДД-ни къуллукъчулары ва дин къуллукъчулар ортакъчылыкъ этди. О ишге кёп адамны къуршамакъ учун «Ас-салам» деген ругь ярыкъландырыв газетде ёл юрюшде болгъан агьвалатланы гьакъын­да айтыла. Артдагъы номерлени биринде «Автомобиль гьайдавчулар учун» деген материалда ёлларда аманлыкъ болдурмакъ учун деген тема гётерилип къалмай, автомобилни техника янына да агьамият берме герек деген масъала гётериле. Олай да ДР-ни муфтиятыны социал сетлени «Исламдаг.ру» порталында ва хас бетлеринде гьайдавчулагъа ёлларда чалт гьайдавну жаваплыгъы ва гьасиллери деген чакъырыв салынгъан.


− Оьзлени чакъырывунда дин къурумлар ёл юрюшню не янына агьамият бере?


− Дин къуллукъчуланы аслу масъаласы – савлугъун сакъламакъ. Бир керен мени бусурман шариат алим, илмуланы доктору Мустапа Диб аль-Буга булан магъа бек таъсир этген лакъыры болду. Ол магъа айтгъан кюйде, Аллагь халкъ булан бирче намаз къылагъан адамгъа имамны алдына чыгъып намаз къылмакъны гери ургъан. Дагъы ёгъесе, намаз тюз болмажакъ. Гьона шолай, ёлларда низамны бузагъан адам да бары да ёлда янагъан светофорлагъа къарап юрюме тарыкъ.


− Башгъа дин къурумланы вакиллери шо ишге къуршалгъанмы?


− Озокъда къуршалгъан. Биз дин кёп республикада яшайбыз. Магьачкъаланы епархиясыны орус килисасында Аллагь учун кёп иш этилди. Бу йылны март ­айында пачалыкъ аманлыкъ управлениеге экскурсия болду. Ону оьлчевюнде килисагъа яшлар булан гелгенлер ёл низамны шартларына уьйрендилер.


Ондан къайры да, школаланы охувчулары булан ёлугъув болду, олай да епархиягъа гелегенлени гьарисине ярыкъ береген значоклар берилди.


Шо масъала бары да халкъны бирлешдиривге бакъдырылгъан.


− Телевидениеден республиканы дин агьлюлери булан хас берилишлер болгъанмы?


− Болгъан. Июн айны баш гюнлеринде бизим милли телевидение Дагъыс­тандагъы дин комитетни сиптечилиги булан, ГИБДД-ни къуллукъчулары булан, ДР-ни Савлукъ сакълав минис­терлиги булан ва ёлда болагъан агьвалатдан зараллангъан дин къуллукъну вакиллери булан ёлда оьзюн нечик тутма герекни гьакъында лакъыр болду. Ёл низамны бузагъанлыкъ нечик гьалны салма болагъанлыкъны гьакъында ойлашдыкъ. Жыйындан чыкъгъан натижа: ёл низамны бузагъанлыкъ адамны яшавуна зарал этме болгъаны гьакъда айтылды.


Олай да, «Без дтп.рф» деген порталда реклам ва видео роликлени оьзлени ишинде къолламакъ учун бизин къурумлагъа оланы йибердик.


О кёп адамны яшавун сакълама, къоркъунчлукъдан азат болма имканлыкъ бере деп эсиме геле.


− Ёл агьвалатны ортакъчыларына не чакъырыв этме сюер эдигиз?


− Мен оьзюн шагьарны уллу орамларыны биринде яшайман ва гьар гюн дегенлей ёл низамны бузагъанлыгъына шагьат болма тюше. Динни янындан да гече юхлайгъан адамны рагьатлыгъын бузма ярамай. Бир-бир автомашинлер гечени бир заманында къычыртып музыка согъагъанны, сигнал берегенни эшитебиз, шагьарны орамларында автомобиль ярышлар оьтгерелер. Оланы бирлери динге къуллукъ этебиз дей. Ону булан бирче, салынагъан низамны бузалар.


Аявлу дагъыстанлылар, мен сизин автомобиль гьайдавчуланы да, яяв юрюйгенлени де ёлларда болагъан агьвалатлагъа тергевюгюзню тартма сюемен, автомобиль гьайдайгъанланы янындан къаршы гелеген ёлгъа чыгъывдан, бек чалт гьайдайгъанлыкъдан адамлар оьле, яшлар етим къала.


Сакъ болугъуз, ёл агьвалатны ортакъчысына абурлу янашыгъыз, яшавну аягъыз!


− Бизин насигьатгъа халкъ тергев берир, лакъырыгъыз пайдалы болур деп эсибизге геле!
 

Бизин мухбирибиз.Количество показов: 131
Автор: YOLDASH.news
06.07.2018 14:00

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта