Дагъыстанлыланы уьстюнлюгю


        Гьали Дагъыстанда да сувда эришип юзегенлени сайламлы командасы яратылгъан ва иш гёре. Февральны ахырынчы гюнлерини биринде юзювчюлерибизни командасы Темиркъазыкъ-Кавказ ва Къыбла федерал округланы уллу ярышларында гёрмекли гьасиллеге етишмеге бажаргъан.

 

Эсгерилген ярышлар Волгоград шагьарны 50 метр узуну булангъы бассейнде юрюлген. Дагъыстанны командасындан Россияны спортуну устасы Руслан Гьасанов 50 метр мезгилге юзюп алтын медаль къазангъан. Дагъы да эки дагъыстанлы гюмюш ва бронза медаллагъа ес болгъанлар.


Дёртев, демек, Руслан Гьасанов, Расул Сулейманов, Гьажимурат Зарипилов бир болуп 100 метрге юзювде де 2-нчи ерге чыкъгъан. Юзювню къошулчан журасында Гьажи Магьтибеков, Адам Адамов, Магьамакамил Жабрайылов, Абакар Жамалутдинов 100 метрлик мезгилде 3-нчю ерде къалгъанлар.

 

Бизин маълумат.