Хошгелдинг, Навруз байрам!

Хошгелдинг, Навруз байрам!

Гьар йыл март айны 21-инде оьзге кёбюсю уьлкелерде йимик бизин респуб­ликада да Навруз байрам белгилене. Тах юртубуз Таргъуда буса бу байрамгъа айрыча янашыв бар. Школадагъы охувчу яшлардан башлап, гьар ожакъда дегенлей сыйлы ашлар этиле, къонакълар къаравуллана. Ахшамгъа таба буса яшлар уллу отлар ягъып, ону уьстюнден атылып, оьзтёрече къуваналар.


От-ялын адамгъа гюч бере, ону яман хыяллардан тазалай деп гьисап этген бизин ата-бабаларыбыз. Гюнтувуш халкълагъа, тюрк миллетлеге хас бу байрамгъа гьариси оьз янгылыгъын, адатын къоша деме ярай.


2009-нчу йылда ЮНЕСКО Наврузну маданият варисликни байрамы деп белгилеген. 2010-унчу йыл буса ООН-ну Генеральный Ассамблеясы 21-нчи мартны «Наврузну халкъара гюню» деп гьисап этген.


Афгъанистанда, Иранда 21-нчи март – Янгы йылны башланыву. Тюрклер, уьзбек­лер, тажик­лер, тюркменлер, къыргъызлар, азербайжанлар бу байрамны пачалыкъ оьлчевде оьтгере. Къурулагъан тепсилерде сыйлы ашланы тюрлюлюгю гёзюнгню къамашдыра. Гьар миллетни адатлары, ат ярышлар, тутушуп ябушувлар, бийивлер, йырлар кимни де тамашагъа къалдыра.


Гьаза Навруз гюню мубарак!


Бизин маълумат.