Гьамит Бучаев:

Гьамит Бучаев:


– Йыл айланды, тарихге гёчдю деме ярай. Янгы йыл буса янгылыкълагъа, белгисиз агьвалатлагъа, дюнья шарындагъы бары да халкъланы яхшы умутларына абат ала. «Ёлдаш» газетибиз де шолай, оьтген йылда ­оьзюню охувчуларыны разилигин алып, сююндюрюп, гелеген янгы йылда да шо муратлагъа къуллукъ этмек учун тартынмай янгы йылгъа абатлана.


Мен анадаш милли газетибизни яш чагъымдан берли охуйман ва бугюнлеге ерли ондан бир де айрылмагъанман. Огъар уллу гьюрмет де этемен. Миллетни биргине-бир республика газети болгъан сонг, миллет ону абурлама, охума тарыкъ, ону ишине къуршалма герек.


Бизин университетде бир минг дарс беривчю бар, 9 минг студент охуй. Кёплер газетни ала, охуй. Олар алагъандан къайры, мен гьар йыл деканатгъа 30 газетге языламан ва алабыз. Башгъа оьр охув ожакъланы ёлбашчылары да шолай языламы экен. Мен билсем, язылмай. Тек язылма гереклер.


Мен бу оьр охув ожакъны къургъан ва ёлбашчылыкъ юрютеген адам гьисапда бизин къумукъ яшлагъа ва къызлагъа айтмагъа сёзюм бар. Гьалиги яшавда билимсиз алгъа абат алма, тюзевлю яшав къурма бажарылмай. Билимлерсиз адам – артда къалгъан адам, англавсуз адам. Шону учун мен яш наслугъа, охугъуз, къумукъ яшлар, билимлер алыгъыз, касбулагъа ес болу­гъуз, уьлгю алыгъыз башгъалардан деп айтма сюемен.


Къумукъ халкъымны, дагъыстанлыланы янгы йыл булан къутлай туруп, гьар кимни ожагъында берекет болсун, гьар ким тутгъан умутларына етишсин, барыгъызгъа да Аллагь савлукъ ва парахатлыкъ берсин деп айтма сюемен. Янгы йылыгъыз къутлу болсун!