Ёкъдан бир очко да къолай!

 
         Сентябр айны 15-нде Сибирдеги Томск шагьарыны «Труд» стадионунда футбол оюндан Россияны чемпионатыны сегизинчи оюну башланды. Бизин «Анжи» ерли «Томь» булан ёлукъду. Ону биринчи бёлюгюнде «Анжи» арив оюн гёрсетмеди. Бизге янгы гелген, бир-бирине уьйренмеген, исинмеген футболистлерибиз, бир-бирин англамай, кёп хаталар этип, топну тас этип къоя эдилер. Шо себепден команданы къасты булан этилген хыйлы чапгъынларын «Томну» якълавчулары тынч къайдада гери уруп къоя эди.Отузунчу минутда гьали «Томда» ойнайгъан «Анжини» алдынгъы футболисти, чехли Ян Голенда, угловойдан сонг, бизин якълавчуланы хатасындан пайдаланып «Анжини» къапусуна топ гийирип, оюнну 1:0 санав булан ачды.


Экинчи бёлюк башланып, уьч минут да гетмей, оюнну Нижний Новгороддан гелген судья Низовцев бизин къапулагъа он бир метрлик штрафной берди. Оюн битгенде, судья ёкъ ерден штрафнойну тюз бермегенни бары да тренерлер, футболистлер ва журналистлер эсгердилер. Тек, не этесен, «Томну» футболисти Портнягин оюнну 2:0 санавгъа чы­гъарды. Беш минутдан сонг, «Томну» якълавчулары оьзлени штрафноюнда бизин Исламнур Абдулавовну чатакъ салып йыкъды. Низовцев он бир метрлик точкагъа гёрсетди. Соломатин буса оюнну 2:1 санавгъа етишдирди.


Он минутдан «Анжини» чапгъынларыны бири Бурмистров «Томну» къапусуна экинчи голну гийирип,»Анжиге» оюнну утмагъа аз буса да умут берген эди. Тюзю, топ гийирме бир нече керен имканлыкъ да болду, тек бажарылмады, оюн 2:2 санав булан битди.


Сувукъ тийип авруп, оюнгъа гелмей Москвада къалгъан баш тренерибиз Гьажи Гьажиев ва травма алып, ортакъчылыкъ этмегенлер Траоре, Максимов, Ещенко болгъан буса, мен ойлашагъан кюйде, «Анжи» «Томну» енгил утуп болажакъ эди.Суратда: Ян Голенда «Анжини» къапусуна биринчи топну гийире.