Паша ПАШАЕВ: «Баскетболгъа тийишли агьамият берилмей»       Паша Ибрагьимович Пашаев 1952-нчи йылда Хасавюртда тувгъан. 1979-нчу йылда Краснодардагъы физкультура институтну битдирген. Бас­кетболдан тренер болуп ишлейгенли 30 йыл бола. 2003-нчю йылдан тутуп, Дагъыстанны тиштайпаларындан къурулгъан команданы баш тренери. – Паша Ибрагьимович, бир заманларда Дагъыстанда баскетболну абуру бар эди, огъар агьамият бериле эди.– Дурус, шолай заманлар бар эди. Школаларда, орта ва оьр охув ожакъларда баскетбол ойнайгъанланы санаву кёп эди.О йыллар Дагъыстанны жыйым командасы РСФСР-де оьтгерилген ярышларда ортакъчылыкъ этгенин де билебиз. Шо вакътилер Дагъыстанны педагогика, медицина институтларыны ва университетни яхшы ойнайгъан командалары бар эди.– Бизин Дагъыстандан чыкъгъан яхшы ойнайгъан баскетболистлер де болгъандыр.– Республиканы спорт школаларында ва студентлени арасында яхшы баскетбол ойнайгъанланы кёбюсю, Дагъыстандан гетип, Москвадагъы командаларда ойнагъанлар. Сергей Антипов ва Алексей Шмарин яшланы жыйым командасында Сергей Смагин ЦСКА-ны командасында ойнады.– Бизин республикада гьали неге баскетболгъа тергев берилмей?– Билемисиз, мунда бир нече себеплер бар.


Биринчиси, ону ойнамагъа имканлыкълары булангъы заллар ёкъ.


Экинчиси, спорт школаларда баскетбол оюнгъа агьамият берилмей.


Уьчюнчюлей де, шогъар уьйретеген тренерлер етишмей.


Дёртюнчюлей буса, яшланы ва уллуланы арасында ярышлар бек аз оьтгериле.
– Дагъыстанда бугюн бир ерде де баскетбол ойнама зал ёкъму?
– Баскетбол ойнама болагъан имканлыкълары булангъы заллар Избербаш, Къызлар шагьарларда ва Магьачкъаладагъы Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетде бар.– Сиз Хасавюрт шагьарны командасыны башын да тутгъансыз…– Бизин шагьар команда тиштайпаланы арасында Дагъыстанны чемпионатында 11 керен чемпион болду ва эки керен кубокну къазанды.
– Сизин авлетлеригиз де баскетбол ойнайгъанны билебиз…
– Къызларым Патимат, Зарема ва Зай­нап баскетбол ойнама бажаралар. Олар бары да Дагъыстанны чемпионлары да дюр. Гиччи къызым Зайнап Сургут шагьарны «Университет-ЮГРА» деген командасы булан Россияны оьр лигасында ойнады.


Мен бугюнлерде шагьарда Зайналабит Батырмурзаевни атындагъы педагогика коллежде баскетболдан тренер болуп да ишлеймен.
Суратда: П. Пашаев.


Автор чыгъаргъан сурат.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля