Яшыгъызны англама къаст этемисиз?

1. Яш булан гюнде эки сагьатыгъызны йиберип, ону булан ойнап, хабарлап боламысыз?

а) Боламан. Гьар гюн мен ону булан заманымны йиберме чола табаман – (5 очко).

б) Янгыз къаттыгюнлер боламан – (3 очко).

в) Мени заманым болмай – (1 очко).

2 .Яш этген ишни тез унутуп, ону бетлемей туруп боламысыз?

а) Боламан, гьар заман шолай – (5 очко).

б) Не этгенинден гьасил бола – (3 очко).

в) Бир де гечмеймен. Айыбын билсин – (1 очко).

3. Яш сюеген затны этме къоймай бусагъыз, олай неге этегенигизни англатамысыз?

а) Гьар заман англатаман – (5 очко).

б) Бир-бирде англатмайман. Ярамай этме – битди шону булан – (3 очко).

в) Бир де англатмайман. Мен огъар яманлыкъ ёрамайман чы – (1 очко).

4. Сизин тынглавлу яшыгъыз бар деп гьисап этемисиз?

а) Этемен – (5 очко).

б) Бары да яшлар йимик, яхшысы да бола, яманы да – (3 очко).

в) Этмеймен – (1 очко).

5. Уьйде яшны оьзю сюйген затын этип болагъан ери бармы?

а) Бар – (5 очко).

б) Олай ерни низамда сакълап болмас – (3 очко).

в) О гьакъда ойлашмагъан эдим – (1 очко).

6. Яш сизден гьар гюн тийишли къапасын аламы?

а) Алмай — (5 очко).

б) Бир-бирде ала – (3 очко).

в) Гьар заман табыла огъар урма себеп – (1 очко).

7. Аш эте, уьй къуллукъну кюте туруп, яшны хабарына тынглама чола табамысыз?

а) Бар затны къоюп, огъар тынглайман – (5 очко).

б) Гьар заман этип болмайман – (3 очко).

в) «Сонг айтарсан» деген кююм кёп бола – (1 очко).

8. Сиз тапшургъан уьй къуллукъну яш сёзсюз этме тарыкъ деп ойлашамысыз?

а) Ойлашаман – (5 очко).

б) Бир-бирде этилмеген ишлени гёрмейген болуп къаламан – (3 очко).

в) Иш тапшурмайман – (1 очко).

9. Яшлар бир затны да яшырмай айтгъанны талап этемисиз?

а) Этмеймен – (5 очко).

б) Бир-бирде сёйлетип къарайман – (3 очко).

в) Гьар заман талап этемен – (1 очко).

10. Яшгъа разисиз экенигизни къычырып-акъырып билдиреген кююгюз чакъ-чакъда боламы?

а) Болмай – (5 очко).

б) Бир-бирде осуз да бажарылмай – (3 очко).

в) Бола – (1 очко).

10-21 очко. Яш гиччиде сиз ондан арек экенни англап битмей бусагъыз да ярай. Уллу бола туруп, о сизден кёп арек турма бола. Ону ашатагъангъа, гийиндирегенге тергев берип, дагъы затгъа чола тапмайгъаныгъыз яман. «Яш гиччиде – гиччи къайгъы, уллуда – уллу къайгъы», – деп негьакъ айтылмай. В. Леви язгъан «Нестандартный ребёнок» деген китапны табып охума таклиф этебиз. Мунда яшны психикасы гьакъда бек арив язылгъан.

22-35 очко. Сизин яш булангъы аралыгъыгъыз яхшы. Яш сизге инана. Тек сиз гьар заман бир йимик тергевлю болуп бажармайсыз. Балики, о савлукъ булан байлавлудур. Яда ишден талып гелесиздир. Нечик болса да, яшны сизден ювукъ адамы ёкъну унутма тюшмей. Сиз оьзюгюзню еригизни ят гиши елеп къоярдан сакъ болугъуз.

36-50 очко. Сиз бек тергевлю, яхшы тарбиялавчусуз. Яшны менлигине тиерден сакъсыз. Огъар гиччиден гьюрмет этесиз. Сиз яшгъа герти къурдаш болуп бажарасыз. Яш да сизге инана, таяна. Шо буса гележек учун бек агьамиятлы.

 

 

 

Паху ГЬАЙБУЛЛАЕВА гьазирлеген.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля