Яшлыгъы ата юртгъа байлангъан

Уланны аты – Тимур. Шалиде контракт булан асгерде къуллукъ эте. Атасыны гьа­къында ол магъа хабарлады ва ону телефон номерин де берди. Композитор дегенде чи, бек сююндюм.

Телефон булан Нальчикден бираз ариде ерлешген Яникой юртда яшайгъан Абдул Гьабитов булан аралыкъ тутуп, ону гьакъындан билме сюйдюм.

– Мен Тёбен Къазанышда 1950-нчи йылда тувгъанман. Анам балкъарлы, атам Магьаммат буса гьажгъа да баргъан болгъан. О йыллар юртда ол бек абурлу ва бай адамлардан болгъаны белгили. Ону бай адам деп Къазахстангъа сюргюн этгенде, онда анабыз булан ёлукъгъан ва уьйленген. Атабыз оьлген сонг, анам мени Яникой деген оьзюню ата юртуна алып гелди. Шо заман магъа 16 йыл бола эди. Тёбен Къазанышны ортасындагъы уллу уьйлер мени уллу атамныки болгъан.

Анам булан мунда, Яникой юртгъа гелгенде, школаны да битдирип, мен музыка школагъа охума тюшдюм. Охуп битген сонг, мен балкъар халкъны «Эрирей» деген биринчи милли ансамблин ачдым. «Эрирей» – халкъ йырланы йырлайгъан балкъар халкъны биринчи ансамбли. Мен гьалиге ерли композитор гьисапда 30 йыр язгъанман. Бизин ансамбль Къабарты-Балкъар респуб­ликаны юртларында кёп керенлер концертлер берген ва халкъны арасында уллу абуру да бар эди. Бизин къумукъ тилге бек ювукъ балкъар тилде йыр язма магъа тынч. Кёп йырлар да йырлагъанман. Бир вакътиде мен Къабарты-Балкъар республиканы радиосуну хоруну солисти болуп да 15 йыл ишледим, – деди Абдул.

– Яшлыгъыгъыз ата юртугъуз Тёбен Къазанышда оьтген, ана тилигизни ва бырынгъы къумукъ юртланы унутмагъансыздыр…

– Озокъда унутмагъанман. Ана тилимни де билемен, эсги къумукъ юртлар да эсимде.

– Сизин тухумдан Тёбен Къазанышда кимлер къалгъан?

– Кёп йыллар Буйнакскидеги автошколада директор болуп мени ювукъ къардашым Абдулмежит Абдулмежитов ишлеп тургъан. Билемисиз, бизин тухум шо 30-нчу йылларда бек уллу къыйынлыкълар гёрген. Гьариси гьар янгъа яйылгъан. Тувгъан, оьсген ерин унутма болмай. Яшда гёрген яшынмас дегенлей, яшлыгъым ата юртумда гетген. Тек къысматым мени балкъар халкъ булан байланды. Не этме герек, яшавда шолай бола. Бугюн мени эки уланым ва бир къызым бар. Гьали пенсиядаман. Инаныгъыз, къумукъну тавушун эшитсем, къуванаман ва гьалек боламан, юрегим сагъынчдан толуп къала.

Мени булан лакъыр этгенигиз, яшавумну, къысматымны ахтаргъаныгъыз учун кёп савболугъуз, бар болугъуз, – деди Абдул Гьабитов.

Суратда: Абдул Гьабитов (ортада) къурдашлары булан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля