Янгы юлдузлар

. Белгили шаирлерибиз Бадрутдин Магьамматовну, Атав Атаевни, Магьамматбек Османовну, Исрапил Исаевни, Узлипат Ибрагьимованы сыдырасына Алпият Закавованы, Азинат Вагьабованы, Исламутдин Къурбановну оьктем кюйде къошуп болабыз. Буланы гьарисини китаплары чыкъгъан. Ана тилибизни байлыгъына дагъы да байлыкъ къошулгъан. Гьар йыл ана тилибизни айлыгъы бола. Шо айны ичинде бизин муаллимлерибиз шаирлер булан ёлугъувлар оьтгере. Шолай, биз оьтген йыл Азинат Вагьабованы «Яшавну толкъунлары» деген китабы булан таныш болдукъ. Ону алдындагъы йыл буса Алпият Закавованы «Тюшню ичинде тюш» деген шиъру китабы чыкъды. Гьали-гьалилерде Исламутдин Къурбановну «Яхшылыкъгъа алгъаса» деген шиъру китабы чыкъды. Муаллимибиз берип, мен китап булан таныш болдум, шиъруларын охудум. Ону шиърулары яхшылыкъгъа ва уллулагъа абур-сый этме уьйрете. Охугъан шиъруларымны арасындан бир нече сатырлыкъ гиччи бёлюгюн сиз де охугъанны сюемен.

Мени билме сюегенлер охусунлар хатымны.

Тийишли къыймат берип, сонг эсгерсин атымны.

Ялгъан булан ишим ёкъ, тюзлюк мени къанымда.

Тюзсюзлюкню якъласам, тарыкъ тюгюл жаным да.

Исламутдин Дадаевич! Сизин биринчи чыкъгъан китабыгъызны арты булан дагъы да кёп китапларыгъыз чыкъма Аллагь насип этсин. Сизге яхшы савлукъ ёрайман. Биз, охувчулар, китабыгъызны кёп сююп охужакъбыз.Ижей АКЪАГЬАЖИЕВА,

7-нчи «а» клас.

Къакъашура юрт.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля