Ял алагъанлагъа онгайлыкълар болдурулажакъ

 

 

Талатгюн, декабр айны 28-нде, Россияны Президентини кёмекчиси Максим Орешкин ва уьлкени гьукуматыны ёлбашчысыны заместители Дмитрий Чернышенко, интернет байлавлукъну имканлыкъларындан  пайдаланып, генгеш оьтгерген. Шо генгешде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов да ортакъчылыкъ этген.

 

Оьтгерилген генгешни барышында билдирилгени йимик бизин республиканы денгиз бойларында йылны узагъында арасы бёлюнмейген кюйде ишлейген курортлар къурулажакъ. Шолай, Дербент районда язы-къышы булан ишлейген турист комплекс къурулмагъа гёз алгъа тутулгъан.

Белгили болгъаны йимик, эсгерилген проект хас экономика зонаны  оьлчевюнде яшавгъа чыгъажакъ. Далапчыланы, демек, бюджетден тышдагъы акъча маялар булан  пайдаланып, бир вакътини ичинде 14 минг адамны къабул этмеге болагъан ял алагъанлар учун тийишли онгайлыкълары  булангъы 22 конакъюй къурулажакъ.

Шону булан бирге, 2028-нчи йылда «Къаягент» деген курорт-шагьарны да   пайдаландырывгъа бермеге гёз алгъа тутула. Дагъыстанны Башчысы шо гьакъда оьзюню Тelegram-каналында билдирген. Ону сёзлерине гёре, Дербент районда топлангъан сынавну Къаягент бойда да къолламагъа бажарылажакъ.  Буссагьатгъы вакътиде эсгерилген проектлеге оьзлени акъча маяларын къуршамагъа болагъан далапчылар булан къыс­тавуллу кюйде сёйлешивлер юрюлюп тура.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля