«Врачлар учунгъу гиччи шатлыкълар»

Коронавирус аврувну яйылывуна къаршы оьзлени яшавун къоркъунчлукъгъа салып, гечесин-гюнюн бир этип ишлейген Бабаюрт район больницаны врачларына багъышлап, «Врачлар учун гиччи шатлыкълар» деген рагьмулу чара оьтгерилди. «Биз – бирчебиз» деген клубну ортакъчылары районну яшёрюмлерини ишлерине, маданиятгъа ва спортгъа къарайгъан бёлюгюню ёлбашчылары булан Бабаюрт район больницада болуп, медицина къуллукъчулагъа татлиликлер берип гёнгюн алдылар.

Мунда ишлейгенлер оьзлени дос-къардашын, ювукъ адамларын сав гюнлер гёрмей къала десе, ялгъан болмас. Олар оьзлени аямай, гьар аврувгъа оьз заманында болагъан медицина кёмегин этмеге гьазир тура. 2020-нчы йылны язбашында болгъан югъагъан аврувну, врачланы ва медсестраланы гьайлы янашыву булан бир ёрукъгъа салма бажарылды. Шо аврув бугюнлерде де бизин эшиклерибизни «къагъа». Аврувланы санаву гюнден-гюнге арта бара, кёп аврувлар авур гьалгъа тюше. Оланы уьстюне тюшюп дагъы да шо къоччакъ, бажарывлу медиклер оьзлени аямай ишлейлер.

Бабаюрт район администрацияны яшёрюмлени ишлерине, маданиятгъа ва спортгъа къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Арслан Далгьатов эсгерген кюйде, шо гьаракат медицина къуллукъчулагъа сююнч гелтирип ва олагъа гьайлы янашывун гёрсетмек учун оьтгерилген. Ол эсгерилген чараны оьтгеривде кёмек этген «Алим» ва «Емишлени дюньясы» деген сатыв- алыв идараланы ёлбашчыларына гьакъ юрекден баракалла билдирди.

Шо гюн волонтёрлар больницаны инфекция ва терапия бёлюгюню медицина къуллукъчуларыны гёнгюн алып, адамланы савлугъуну гьайын этивдеги чалышыву учун разилигин билдирдилер.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля