Татавулгъа – 100 йыл

Август айны 8-нде 75 чакъырым узунлугъу булангъы, оьзюне Октябр инкъылапны аты къоюлгъан татавулдан биринчилей сув агъылма башлагъанлы 100 йыл бите.

Татавулну къурулушу дагъыстанлыланы загьмат къайратлыгъыны, бирлигини эсден таймас уьлгюсю болуп токътагъан. Шо саялы Дагъыстан РСФСР-ни республикаларыны арасында биринчилерден болуп Загьмат Къызыл байракъ орден булан савгъатлангъан. Оланы шо уьстюнлюгю булан къутлама «бютюнсоюз староста» Михаил Калинин, аты айтылгъан асгер башчылар Климент Ворошилов ва Семён Будённый гелген.

Татавулну, къурувну сиптечиси ва сонггъу къурулуш ишлеге, тарыкъ-герек булан таъмин этивге жавап береген Дагъыстан Халкъ Комиссарланы Советини председатели Жалалутдин Къоркъмасов болгъан. 1923-нчю йылны башлапгъы гюнлеринде ол Чирюртда турагъан Жанакъай Даветовдан телеграмма ала. Ж.Даветов юрт жамаатларыны атындан Къоркъмасовгъа: «Татавулну къурувда ортакъчылыкъ этген бары да халкъ шогъар сув бакъдырылажакъ гюнде сизин де гёрме сюе. Бизин иш къабартгъан къолларыбыз, сизин зор ойларыгъыз булан биригип, гележекде дагъы да уллу загьмат уьстюнлюк­леге етишме насип болсун», – деп язгъан.

Озокъда, Ж.Къоркъмасов август айны 8-нде татавулну ачылывунда ортакъчылыкъ этген. Шондан сонг, Солакъ ­оьзенни суву Дагъыстанны экономикасын гётерме, ерли халкъны яшавун къолайлашдырма уллу имканлыкълар берген.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля