Тарбияны кюрчюсю – тил

Илму-ахтарыв институтну директору Гьамидуллагь Магьамматов оьзюню гиришив сёзюнде ёлугъувну ортакъчыларын ана тилни алдында токътагъан масъалалагъа аслу тергевюн бакъдырмагъа чакъырды. Гетген охув йылда ана тилден дарс береген муаллимлени Бютюнроссия ярышында алдынлы ерге чыкъгъан Сулейман-Стальск районлу муаллим Ш.Магьамдаров ва 2012-нчи йылда шо ярышда алдынлы ерге чыкъгъан Ленингентдеги 35-нчи гимназияны муаллими Г. Магьамматова оьзлени иш сынавуну гьакъында айтдылар.

Оьтгерилген «дёгерек столну» айланасында «Ана тиллерден ва адабиятдан охутув-методика база къурмакъ», «Шагьар школалардагъы охувчуланы ана тилни ва адабиятны уьйретив», «Башлапгъы класлар учунгъу ана тилден охутув программаны анализ этив», «Биринчи класдагъы охувчуланы ана тилден авуз сёзлюгюн артдырыв», «Шагьар школаларда ана тиллени уьйренивде ёлугъагъан масъалалар» деген ва оьзге темалагъа гёре институтну ана тиллеге къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Х. Вакилов, адабият бёлюкню ёлбашчысы Ф. Кусегенова, Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни дарс беривчюсю З. Загьиров, Каспийск шагьардагъы 3 номерли школада ана тил ва адабият дарсланы юрютеген З.Вагьабова, Избербашдагъы коллежни дарс беривчюсю М. Магьамматов, Магьачкъаладагъы 50 номерли школаны муаллими Р. Халифаева ва оьзге ёлдашлар чы­гъып сёйледилер.

Жамын чыгъарып айтгъанда, шо гюн ана тиллеге бакъгъан якъда тергевню артдырмагъа герек деген ой аслу ерни тутду. Дагъыстанны ёлбашчысы Р. Абдулатиповну ана тиллеге аслу тергевню бакъдырма герек деген ою айтылгъанлы, жамият арада пикру алышдырывлар юрюлюп тура. Пачалыкъны янындан якълав болмакълыкъ ана тил учун кёп имканлыкълар тувдурар. Аслусу, гьар ватандаш оьзюню ана тилин билмек тил масъаланы чечив ёлларыны инг аслусу болуп токътай.Суратда: агьвалатдан гёрюнюш.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля