«Сари-хум» ансамбль — биринчи ерде

 

 

Ноябрни 5-нде Ставропол шагьарда Кавказны халкъларыны бийивлерини 1-нчи Хореография олимпиадасы оьтгерилди.  Халкъланы бирлигини гюнюн оьтгереген заманда юрюлген олимпиада гертиден де халкъланы ва миллетлени арасында дослукъну беклешдиреген ва татывлукъну болдурагъан байрамгъа айланды.

 

Шо гюн Ставрополдагъы Яшёрюмлени яратывчулукъ уьюнде аякъ басма ер ёкъ эди. Гертиден де, Анапа, Армавир, Владикавказ, Магьачкъала, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ставропол, Черкесск, гьатта Къазахстандан гелген 10 йылны ичиндеги яшлардан къурулгъан коллективлер алдынлы ерлени алмакъ учун бек къаст этип айландылар, бары да гьюнерлерин ва бажарывлугъун гёрсетдилер.

Бирини артындан бириси чыгъып адыг, къабарты, осетин, гюржю, къумукъ ва башгъа макъам­лагъа гёре салынгъан бийивлер къаравчуланы рагьат къоймады. Тюрлю бийивлер, милли макъамлар ва гийимлер олимпиаданы уллу байрамгъа айландырды.

Черкесскден гелген «Нартланы къызлары» деген  адыг эпосгъа асасланып салынгъан бийивню къаравчулар бек арив къабул этдилер.

Хумторкъали райондан баргъан ва шо олимпиадада ортакъчылыкъ этген, «Сари-хум» деген бийив коллектив сагьнагъа чыкъгъанда зал оькюрюп къалды. Оланы бийивю инг яхшы деп гьисапланды ва Россияны халкъ артистлеринден къурулгъан жюри биринчи ерни къумукъ яшланы ансамблине берди.

Олар оьзлени къутлав сёзлеринде олимпиадада бийив тюгюл, инчесаният ва Кавказны халкъларыны дослугъу утду деп гьасил чыгъардылар. Шолай болма да болду, яшлар бир-биринден айрылып болмай турдулар, гетегенде адреслерин ва телефон номерлерин алдылар.

Утгъанлагъа Кубоклар, грамоталар берилди. Ансамблни ёлбашчысы Арсланали Арсланбековгъа буса Ставропол шагьарны башчысы Иван Ульянченкону атындан баракалла кагъыз тапшурулду.

Яшланы уьстюнлюгю булан Хумторкъали районну башчысы Айнутдин Зиявутдинов да къутлады. Ол яшланы инчесаниятгъа къуршавда, милли бийивлени сёнме къоймай сакълавда айланагъан Арсланали Дайитбековичге баракалла билдирди, гележекде де оьрлюклер ёрады.

2-нчи Хореография олимпиада 4 йылдан сонг оьтгерилежек.

 

Бизин мухбирибиз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля