Россияны къыбла боюнда – уьчюнчю ерде

 «Арсланбек» «Россияны мини-футбол ассоциациясы» деген жамият къурумну сиптечилиги булан спорт ярышлар оьтгерилме башлагъанлы кёп болмай. Шо вакътини ичинде Россияны бары да регионларында оюнлар оьтгерилген. Гьали федерал округланы чемпионатлары юрюле.

 Дагъыстанны спортуну ва билим берив министерлигини, «Да­гъыстанны футбол союзу» ва «Россияны мини-футбол ассоциациясы» деген жамият къурумларыны сиптечилиги булан Магьачкъалада да мини-футболдан бютюнроссия ярышлар оьтгерилди. 1996–1997-нчи йылларда тувгъан яшланы арасындагъы ярышларда ортакъчылыкъ этген Къарланюртну «Арсланбек» деген футбол командасы 1-нчи ерни алды.


Дагъыстанда утгъан «Арсланбек» деген командагъа Къыбла ва Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округларыны бирликдеги оюнларында ортакъчылыкъ этме ихтияр берилди. Шо ярышлар февраль айны 28-нде Краснодар крайны Ейск шагьарында болду.


    – Къарланюртдагъы команда къурулгъанлы 3 йыл тюгюл болмай, – дей яшланы тренери Арслевдин Мамаев. – Ойнама спорт майданчабыз чы бар, тек айтардай онгайлыкълар болдурулмагъан. Буса да шонда уьйренебиз, сувукъ вакътиде къар басгъан майданчабызны тазалап, тренировкаланы бирин де къутгъармайбыз. Башгъа командалар уллу спортзалларда къышы-язы булан дегенлей тренировка этелер. Шогъар да къарамайлы, бизин команда ярышларда 3-нчю ерни алды.24 команданы арасында савгъатлы ерни къазанмакъ да – яш команда учун уллу уьстюнлюк. Шо оюнларда биринчи ерни Мычыгъыш    Республиканы командасы, экинчи ерни буса Волгоград областны командасы алгъан. Тезде мини-футболдан Россияны чемпионаты оьтгерилежек. Шонда ортакъчылыкъ этме Къарланюртдагъы «Арсланбек» деген команда да сайлангъан.

Суратда:
Къарланюртдагъы «Арсланбек» деген футбол команда.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля