Ол этген ишлер унутулмай

СССР-ни – медицина академиясыны член-корреспонденти, хирург-кардиолог, Азербайжанны, Болгарияны хирург жамиятларыны гьюрметли вакили Рашит Пашаевич Аскерханов Къызылюрт районну Солтан Янгыюртунда 1920-нчы йылда тувгъан. 1943-нчю йылда Да­гъыстан медицина институтну битдирген. Институтну госпиталь хирургиясыны кафедрасында ординатор болуп ишлеме башлагъан. Кардиохирургияны бёлюгюнде ёлбашчы болуп ишлеген. 

Р.П.Аскерханов 1959–1967 йылларда Дагъыстанны Оьр Советини депутаты болуп чалышгъан. Дагъыстанны хирургларыны жамиятын къургъан ва председатели болуп ишлеген. Бютюнсоюзну ва Россияны хирургларыны жамиятларыны правлениесини члени болгъан. Хирургланы област ва республика жамиятларыны гьюрметли члени, Кардиология жамиятны ва хирургланы халкъара жамиятыны гьюрметли члени болуп чалышгъан.

Тыш пачалыкъларда оьтгерилген форумларда совет хирургияны вакили болуп кёп санавда докладлар оху­гъан. Хирургланы Дагъыстанда юрюлген алты илму конференцияларын ёлбашчы гьисапда юрютген. Темиркъазыкъ Кавказда болгъан хирургланы съездин къургъан ва юрютген. Уллу Ватан давну ортакъчысы.

Р.П.Аскерханов – 400 илму ишлени автору, медицина тармакъгъа багъышлангъан 12 китап чыгъаргъан. 1958-нчи йыл ол биринчилей юрекге операция этген.

Медицина тармакъда илму иш булан машгъул болма сюеген жагьиллени ол абурлап, ­оьзюне ян тартгъан, олагъа кёмек этген. Ону ёлбашчылыгъы булан 40-дан да кёп диссертация ишлер амалгъа гелген ва якълангъан. Оланы арасында бешиси – докторлукъ ишлер. Ол оьзю медицина тармакъда уьстюнлю кюйде къолланма башлагъан янгы алатны да яратгъан.

Р.П.Аскерхановну медицина тармакъда этген пайдалы ишлери тергевсюз къалма­гъан, Гьукуматны, пачалыкъны янындан къыйматлангъан.Огъар Россияны ва Дагъыс­танны илмусуну ат къазангъан къуллукъчусу деген ат берилген. Октябр Революцияны, Загьмат Къызыл Байракъ орденлери булан савгъатлангъан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля