Округда дагъыстанлылар биринчи

Магьачкъаладагъы Гьайдарбек Гьайдарбековну атындагъы спорт школада тхэквондо ябушувдан эргишилени ва къатынгишилени арасында Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпионаты оьтгерилген.

Ярышларда округну етти командасындан 227 эргиши ва 205 къатынгиши ортакъчылыкъ этген.


Гьюрметли къонакъланы арасында СКФО-ну тхэквондо федерациясыны президенти Азрет Шокаров, Россияны жыйым командасыны баш тренери, Россияны ат къазангъан тренери, къумукъ улан Магьаммат Абдуллаев ва Бютюнроссия категориялы судья Висита Музаев болгъан.Ортакъчылыкъ этгенлени арасында Россияны беш керен чемпиону Сейфулла Магьамматов, Россияны уьч керен чемпиону Алиасгьаб Сиражев, Россияны эки керен чемпиону Айдемир Шагьбанов, округну чемпионлары Элдар Тетекаев ва Мычыгъыш Республикадан гелген Апти Нунаев бар эди.Дагъыстанны жыйым командасы округну чемпионатында умуми команда зачётда биринчи ерни къазангъан.Чемпион атланы къазангъанланы арасында эки къумукъ да бар. Элдар Тетекаев 63 кило авурлукъда, магьачкъалалы Тамерлан Гьамитовну утуп, биринчи ерни къазанды. 80 кило авурлукъда Айдемир Шагьбанов, финалда осетинли тхэквондоист булангъы ёлугъувда уьст гелип, чемпион болду.Округну чемпионлары гьали Москвада оьтгерилежек Россияны чемпионатына баражакълар.

Суратда: А. Шагьбанов.
Автор чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля