Конкурс: Инг де, чинк де, лап да…

Россияда «Онгайлы шагьар шартлар учун» деген милли проектни оьлчевюнде алдынлы кёп квартирлик уьйлени арасындан «Инг де тизив уьйню», «Чинк де тизив абзарны», «Лап да таза подъездни» токъташдырмакъ муратда конкурс билдирилген.

Конкурсну регион координатору, Магьачкъала шагьар жыйынны председателини заместители Хиби Алиев ва шолай да Дагъыстанны яшавлукъ-коммунал масъалалагъа къарайгъан управлениесни баш пачалыкъ инспектору Сергей

Касьянов шо гьакъда республикабызны малумат къуралларыны къуллукъчуларына баянлыкъ берди.

Белгили болгъаны йимик, эсгерилген конкурс «Бирлешген Россия» деген партияны сиптечилиги булан оьтгериле. Эсгерилген прес-конференцияны ортакъчылары кёп квартирлик уьйлерде яшайгъан бары да ватандашланы, уьй есилени, иш юрютюв компанияланы конкурсда актив кюйде ортакъчылыкъ этмеге чакъырды.

Неге десегиз, гьалиге ерли конкурсда ортакъчылыкъ этмеге разилигин билдирип 15 арза тюгюл эсе гьисапгъа алынмагъан.

Хиби Алиев ва Сергей Касьянов конкурсну шартларына ва барышына байлавлу болуп журналистлер берген соравлагъа жаваплар къайтарды. Шону натижасында конкурсда алдынлы ерлеге ес болгъанлар материал ва ругь якъдан иштагьландырылажагъы да ачыкъ болду.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля