Конкурс билдирилген

Биз нечик яшайбыз? Яшав-турушда кемчиликлеге ёл берилмесин учун айлана ягъыбыздагъы талапланы гьисапгъа алмагъа тюше. Шолайлыкъда, озокъда, гьар тюрлю къуллукълар, онгайлыкълар болдурув амалгъа геле.

Бугюнлерде «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде Дагъыстанны пачалыкъ яшавлукъ инспекциясыны башчысы Сергей Касьянов булан оьтгерилген прес-конференция кёп къабатлы уьйлерде яшайгъан уьй есилерини яшавлукъ масъалаларына байлавлу эди.

– Бирлешген Россия, Бирлешген Дагъыстан – бир жамият, – деди ­оьзюню баянында Сергей Владимирович. – Мени уьюм – мени къалам деп къойма тюшмей.

Муна шо саялы да, биз ортакъ уьюбюздеги къаршылашагъан масъалаланы бирлешип чечмесек бажарылмай. Бизин ­ республикабызда яшавлукъ масъалаланы чечив булан машгъул болагъан 100-ден де кёп иш юрютюв компаниялар бар. Шоланы авадан пайы Магьачкъалада иш гёре.

Савлай Дагъыстанда яшавлукъ пачалыкъ инспекцияда гьисапгъа алынгъан 117 компания бар эди. Олар гьар йыл борчларын некъадар яшавгъа чыгъарагъаны ахтарыла ва гьасиллери чыгъарыла. Арадан оьтген вакътини ичиндеги чалышывуна кюрчюленип, 60 компаниягъа инамсызлыкъ билдирилген.

Белгили болгъан кюйде, яй айларда яшавлукъ уьйлени къуллукъларын гюз-къыш вакътиге тюгюл, исси замангъа гёре де тийишли гьазирлигин болдурмаса бажарылмай. Къышда йимик, язда да электрик ток, табии газ, сувлар къайтып къалагъаны саялы, къоллавчуланы янындан кёп къадардагъы разисизликлер тувулуна.

Прес-конференцияда Сергей Касьянов эсгерген кюйде, яшавлукъда агьамиятлы ва тарыкълы къуллукъланы яшавгъа чыгъарыв уьй есилерини-къоллавчуланы гьай этивю булан тувра байлавлу. Муна шо саялы да, кёп къабатлы уьйлерде яшайгъан есилерине де оьз гьажатларын гьисапгъа алып иш гёрмесе бажарылмай. Шону учун кёп квартирли уьйлерде яшайгъан есилерини разисизликлерин гьисапгъа алып, яшавлукъ масъалаланы чечив булан машгъул болагъан компанияланы башчыларын-кюрчюлендирив-чюлени токъташдырмакъ муратда уьй есилерин белгилемеге конкурс билдирилген.

Конкурсну оьз талаплары ва низамы токъташдырылгъан. Уьй есилени умуми жыйыныны къарарына гёре иш юрютюв компанияланы башчылары токъташдырыла ва ерли гьакимлик къурулувлагъа берилип, пачалыкъ яшавлукъ инс­пекцияда ахырынчылай токъташдырыла.

Прес-конференцияда Сергей Владимирович журналистлер берген кёп къадардагъы соравлагъа жавап берди.

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля