Халкъара фестиваль – Дагъыстанда

Апрель айны ахырынчы гюнлеринде Магьачкъалада 16-нчы халкъара фестиваль болгъан. Гьар йыл язбашда юрюлеген бу фестивальны ортакъчылары дагъыстанлыланы савлай уьлкебизге ва дюньягъа аты белгили композиторланы, музыкантланы яратывчулугъу булан таныш эте.

Адатлы кюйде фестивальны Россияны халкъ артисти Валерий Хлеб-ников ёлбашчылыкъ этеген симфония оркестры ача. Ростов шагьардан гелген халкъара конкурсланы лауреаты Наталья Бобрышева фортепьянода оркестр булан бирче Эдвард Григни яратывчулугъун аян этген ва къаравчуланы харс урувларын къазангъан.

– Биз бу халкъара фестивальны гьар йыл къаравуллайбыз. Янгы композиторлар, музыкантлар ва оланы янгы музыка асарлары булан таныш болабыз. Фестивальны бизин респуб­ликада 16-нчы керен юрюлегени бу йылгъы концерт сезонну ачылыву болуп да токътай. Сав дюньягъа аты белгили музыкантлар оьзлени яратывчулугъу булан дагъыстанлы тынглав-чуланы рази къалдыражакъгъа инанаман, – деген оьзюню сёйлевюнде республиканы маданият министри З.Бутаева.

Фестивальны ачылывунда согъулгъан Пётр Чайковскийни 4-нчю сим-фониясын да тынглавчулар разилик булан къабул этген.
Дагъыстан филармония оьтгереген бу фестиваль Россияны «Культура» деген милли проектини оьлчевюнде юрюле.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля