Къанын-жанын аямагъан

 

 

Эр уланлар уьйде тувар, къырда оьлер деген айтыв алда Уллу Ватан давну заманына къыйы­шывлу эди буса да, бугюн де шону кёп эсгереген болгъанбыз. Неге десе, Украина бойдагъы хас асгер гьаракатда илбислерден элин, халкъын якъламакъ учун гетген эревюллю уланларыбыз игит кюйде къуллукъ этип туралар. Нече-нече айтылмагъан исси сёзлер, нече-нече увалгъан умутлар, хыяллар, авлетлерин, эркъардашларын гёзлей къалгъан къатын-къызлар, агьлюсюне къарагъан – олжалар, аталарын гёзлей къалгъан авлетлер…

 

Хас асгер гьаракат         юрюлюп турагъан бойлардан гелеген хабарланы бирлери адамланы юреклерин гюйдюре, къайгъыгъа сала. Муна, оьтген гюнлерде де Хамаматюртда, асгер гьаракатны ортакъчысы, юртлу улан Юнус Ибадутдинович Гьажиевни ахыр ёлгъа салдылар.

Ватанны герти патриоту Юнус берген антына амин болуп, ахыр тынышына ерли оьз борчун кютген. Районну ёлбашчысы Даниял Исламов ону ата-анасына, агьлюсюне ва ювукъ адамларына терен къайгъырышывун билдире туруп: –  Гьюрметли Ибадутдин Гьажиевич, Юнусну агьлюсю Патимат Абубакаровна, авлетлери ва ювукъ адамлары! Сизин авлетигиз, сююмлю ва уьлгюлю ата, асгерде дав тапшурувланы къоччакъ кюйде кюте туруп, Ватаны, халкъы учун жанын аямады. Ону игит ишлери бизин ва оьсюп гелеген яш наслуну арасында бир заманда да унутулмажакъ. Сизге Аллагь маслагьатлыкъ ва чыдамлыкъ берсин! — деди.

36 йыллыкъ Юнус Гьажиев 2022-нчи йыл биринчилерден болуп хас асгер гьаракатгъа гетген эди. Ол асгер къуллугъун Запорож областда кютген. Душман булангъы урушланы биринде огъар оьлер яра тийген.

Игитни уьюнде агьлюсю булан оьрюм чагъына етишмеген уьч авлети къалгъан. Аллагь рагьмат этсин!

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,