Гьюрметли ат тийишли

Шулай айта туруп, мен гьали бетинден нюр, юрегинден яхшылыкъ тёгюлюп гелеген инсаплы муаллим Бурлият Вагьитовна Ибрагьимованы гьакъында къысгъа баянлыкъ язма токъташдым. Неге экенни къысгъача себебин де англатайым. Ол оьзю яшавда да, иш уьстюнде де бек саламат турагъан, касбу къуллугъун гьеч бирев багьана тапмас йимик уста кюйде кютеген ёлдаш. Шону учун да ­янгыз Халимбекавул школаны коллективинде чи нечик де, савлай юрт жамиятны арасында да ону абуру кёп оьрде.

Ону дарсларына барсанг, аривлюгюне, маъналыгъына, инсаплыгъына къарап тоюп болмайсан! Муаллим дарсда теманы англатывну барышында шону тарбия якъдан гючюн, таъсирин де асталыкъ, усталыкъ булан дегенлей таъмин этмеге амал таба. Бурлият Вагьитовна яшлагъа кёбюсю башгъалар йимик къычырыкъ булан: «Яхшы болугъуз, рагьмулу, эдепли … болугъуз!» – деп тувра чакъырывлар этмей. Ол яшавдан алып яхшыланы ярыкъ ва пайдалы яшав, иш, адамлыкъ ёлун мисаллар ва далиллер булан язывчуну йимик суратлап хабарлай. Ери гелгенде эсгерилеген, кюю булан англатылгъан гьакъыкъатлы мисаллар буса кёбюсю гьалда буварывлардан эсе хыйлы хайырлы бола. Бизин муаллим Бурлиятны шо якъдан пагьмусу кёп уллу. Демек, ол яшланы яшавдан мисаллар булан тарбиялай.

34 йыллар бою ол яшланы табиатына «чачгъан» яхшылыкъны урлукълары бири янгылмай чыкъгъан, оьсген. Ол билим ва тарбия берген яшланы арасындан бирев де законну, низамны бузуп, айыплы болмагъаны да кёп затны англата.

Гьали-гьалилерде Дагъыстан Республиканы Башчысы Р. Абдулатипов ва Халкъ Жыйыныны Председатели Х. Шихсайитов районгъа ишчи сапар булан гелгенде болгъан шатлы чараларда, намуслу ва бажарывлу иши саялы, Б. Ибрагьимовагъа «Дагъыстан Республиканы ат къазангъан муаллими» деген атны берип, огъар хас шагьатнаманы тапшургъанлыкъ да негьакъ болмагъандыр.

Тюзюн айтсам, Дагъыстанда шолай атгъа ес болгъанлар аз тюгюл. Алдын 20 йыллар бою шо ат тийишли тюгюллеге де кёп керенлер берилип турду. Шоллукъда, шонча сыйлы атны багьасы бир кепекге чыгъып къалмагъа тура эди. Яхшы чы гьали атлар, савгъатлар берив бир ёрукъгъа гелтирилгени.

Бизин пагьмулу муаллимибиз Бурлият да тап шолай адам. Огъар Дагъыстанны Башчысы тапшурагъан ат нечакъы бола буса да гьалал да дюр.Ш. Ибрагьимова,


Халимбекавулдагъы

орта школаны директору.

Суратда: Б. Ибрагьимовагъа савгъат тапшурулагъан вакъти.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля